Het busstation in Groenlo zal op termijn verhuizen van de Parallelweg naar de Barkenkamp. Foto: Kyra Broshuis

Het busstation in Groenlo zal op termijn verhuizen van de Parallelweg naar de Barkenkamp. Foto: Kyra Broshuis

Planvorming nieuw busstation aan Barkenkamp gaat verder

Vervoer

GROENLO - De provincie Gelderland gaat door met de plannen voor de verplaatsing van het busstation Groenlo naar de locatie Barkenkamp. Het college stemt in met het verzoek van de provincie om verder te gaan met de aanbevelingen uit het haalbaarheidsonderzoek.

Door Kyra Broshuis

Het gaat nu om het inpassen van een zogenaamd eilandperron in de noordoosthoek tussen de Barkenkamp en de N319 en het aanleggen van een rotonde op het kruispunt Barkenkamp - N319. Ook is al nagedacht over de inpassing van overige functies bij het busstation en de toegang tot het busstation voor reizigers.

Lange termijn
Wethouder Bart Porskamp legt uit waarom het busstation in Groenlo verplaatst gaat worden: “Door verplaatsing van het busstation Groenlo naar de locatie Barkenkamp wordt voor de lange termijn veiliggesteld dat de buslijnen 73 en 74 een betrouwbare aansluiting hebben in Groenlo. Hierdoor is de kans klein dat een ov-aansluiting in Groenlo op termijn vervalt. In de huidige situatie geven de provincie Gelderland en vervoerder Arriva aan te veel tijd te verliezen om van de N18 het busstation Groenlo te bereiken. Dit geeft druk op de dienstregeling en kan er in de toekomst voor zorgen dat het huidige busstation Groenlo niet langer een onderdeel zal zijn van buslijnen 73 en 74.”

Kruispunt Rabobank
Ook de verkeersveiligheid op het kruispunt Oude Winterswijkseweg - Winterswijkseweg, bij de Rabobank, in Groenlo wordt verbeterd wanneer het busstation wordt verplaatst waardoor er minder busbewegingen op dat kruispunt plaatsvinden. “Minder ontmoetingen van bussen met andere voertuigen en fietsers zorgt voor een rustiger en overzichtelijker kruispunt. Gedurende een uur tijdens de dienstregeling zijn dit acht busbewegingen minder over het kruispunt”, zegt Porskamp Met het verplaatsen van het busstation wordt ook een veiligere kruispuntoplossing, een rotonde, gerealiseerd op de kruising Barkenkamp - N319.

Nadelen
Het verplaatsen van het busstation van de huidige locatie aan de Parallelweg naar de Barkenkamp heeft wel een negatief effect voor de reizigers die werken op bedrijventerrein Brandemate. Nedap heeft zich gemeld met zorgen over de verplaatsing van het busstation, omdat dit nadelig kan zijn voor hun medewerkers die nu praktisch voor de deur kunnen uitstappen met de bus. Tijdens de voorbereiding voor de sporthal Groenlo en het verleggen van het kruispunt Barkenkamp - Buitenschans zijn omwonenden en het Marianum al op de hoogte gebracht van het voornemen het busstation te verplaatsen. Tijdens de verkenning voor het busstation is daarnaast contact opgenomen met Marga Klompé, waarvan het bedrijf direct grenst aan het mogelijke nieuwe busstation. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids