Vanaf de Varsseveldseweg is het bestaande pand nauwelijks te zien door al het groen. Foto: Kyra Broshuis

Vanaf de Varsseveldseweg is het bestaande pand nauwelijks te zien door al het groen. Foto: Kyra Broshuis

Veertien nieuwe woningen op perceel Varsseveldseweg

Wonen

LICHTENVOORDE- Er staat nu één woning op het perceel aan de Varsseveldseweg 63 in Lichtenvoorde en het is de bedoeling dat dat er veertien gaan worden. De initiatiefnemer heeft het plan verschillende keren aangepast en de gemeente wil nu medewerking verlenen.

Door Kyra Broshuis

“Op het bestaande perceel van 8224 vierkante meter staat momenteel een verouderde woning die toe is aan grootschalige renovatie. Gezien de grote omvang van het kavel en de woningnood is het idee ontstaan om het kavel te splitsen en woningen voor verschillende doelgroepen te realiseren”, laat wethouder Hoenderboom weten. Het plangebied is op te delen in twee onderdelen. Onderdeel een bestaat uit vier vrijstaande woningen die aansluiten op de lintbebouwing aan de Varsseveldseweg. Onderdeel twee omvat een hofje van tien woningen aan de Derde Broekdijk. Het hofje komt te staan in een collectief park waar gewoond kan worden in het groen. Hier wordt ruimte geboden aan tien woningen verdeeld over drie blokken.

Verdeling
Door middel van een procedure om herziening van het bestemmingsplan kan aan het verzoek worden meegewerkt. Volgens de gemeente passen de vrijstaande woningen in de lintbebouwing van de Varsseveldseweg. De woningen in het hofje zijn gesitueerd in het groen. In dit hofje bevinden zich tien woningen verdeeld over drie gebouwen. Twee van de drie gebouwen worden tweelaags met een kap. Aan de zijde van de Roerdomp wordt een éénlaags gebouw met twee grondgebonden woningen gerealiseerd om de privacy van de achtertuinen van de woningen aan de Roerdomp te waarborgen. Bij de vrijstaande woningen is ruimte voor eigen parkeerplaatsen. Bij het hofje worden er veertien parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit is voldoende voor de parkeernorm van 1,4 uitgaande van de parkeernorm voor ‘huur, etage, midden’ zoals is vastgesteld in het Facetbestemmingsplan Parkeren. De zes grondgebonden woningen in het hofje zijn levensloopbestendig. Alle woningen worden energieneutraal. Het betreft geen bijzondere woonvorm.

Behoud van groen
Het plangebied kent een groen karakter door de vele bomen. “De bestaande volwassen bomen blijven grotendeels behouden en versterkt met nieuwe aanplant zodat de plek koelte blijft bieden. Daarnaast zorgt het groen voor een omzoming van de bebouwing en een natuurlijke afscheiding met de kavels aan de Varsseveldseweg. Het hofje kent geen eigen tuin, maar wordt gekenmerkt door het wonen in een buurtpark. Hierdoor kunnen de bewoners samen wonen in een groene omgeving en wordt de sociale cohesie bevordert”, zo laat de wethouder weten.

De initiatiefnemer heeft inmiddels de buurt geïnformeerd over de plannen. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids