De voormalige 'Sportschool Groenlo' wordt omgebouwd tot 6 appartementen. Foto: Kyra Broshuis

De voormalige 'Sportschool Groenlo' wordt omgebouwd tot 6 appartementen. Foto: Kyra Broshuis

Appartementen in voormalige sportschool

Wonen

GROENLO - De voormalige sportschool in het Heydenrijck, ‘Sportschool Groenlo’, wordt omgebouwd tot appartementen. De gemeente wil daar in principe en onder voorwaarden medewerking aan verlenen.

Door Kyra Broshuis

In het pand worden zes woningen gerealiseerd. De gevel zal verbeterd worden en daarvoor wordt een deel van het pand aan de voorzijde gesloopt. Daar worden kleine tuinen gerealiseerd. Er wordt openbaar groen aangelegd als overgang van de weg naar de tuinen.  De locatie ligt in het centrum van Groenlo en het Heydenrijck maakt geen deel uit van het kernwinkelgebied, zo geeft de gemeente aan. Het pand staat al enige tijd leeg. 

Levensloopbestendig
Er komen zoals vermeld zes appartementen met elk één slaapkamer en een berging. Het gaat om levensloopbestendige woningen. Op dit moment is nog niet duidelijk of het om huur- of koopwoningen gaat. Enkele van de appartementen krijgen een kleine tuin. Door een hoveniersbedrijf is inmiddels een plan opgesteld voor het aanleggen van groen aan de voorzijde van het pand in de openbare ruimte. Aanleg en onderhoud dient door de initiatiefnemer of de bewoners te worden gedaan. Dit is vastgelegd in de overeenkomst met de gemeente.

Parkeren
De parkeerdruk op de omgeving verandert nagenoeg niet, zo zegt de gemeente.  “De huidige parkeerbehoefte van de sportschool is elf parkeerplaatsen, waar deze voor de te realiseren woningen uitkomt op tien. De sportschool was de hele dag en ’s avonds open voor plusminus tien tot veertig aanwezige sporters en personeel. Deze kwamen met de fiets en auto. Dit gaf een behoorlijke (over)belasting van de parkeerdruk en de hoeveelheid (verkeerd) geparkeerde fietsen. In de nieuwe situatie betreft het zes woningen, waarvan we de samenstelling van de bewoners (nog) niet kennen. Maar afgaande op de samenstelling van de rechter (twee jaar geleden gerealiseerde) extra woningen, kunnen we zien dat het een mix is van werkenden en gepensioneerde bewoners. Er zal hierdoor een toename zijn van langparkeerders, met name in de avond en de nacht. Omdat de sportschool ook ’s avonds geopend was en er in de nacht voldoende restcapaciteit is, is dit acceptabel.”

De initiatiefnemer heeft al gezorgd voor een buurtdialoog om de buren te informeren over de plannen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids