Een aantal buurtbewoners uit de Beethovenstraat tijdens de cursus reanimeren. Foto: Henri Polman

Een aantal buurtbewoners uit de Beethovenstraat tijdens de cursus reanimeren. Foto: Henri Polman

Beethovenstraat beschikt over eigen buurtAED

Zorg

Bewoners melden zich massaal aan voor reanimatiecursus

LICHTENVOORDE - Binnen drie weken nadat de AED (Automatische Externe Defribilator) aan de Beethovenstraat 20 werd geplaatst, was er al een succesvolle eerste inzet via 112 voor een hartstilstand in de wijk (Middachtenstraat). Hiermee werd direct het nut en de noodzaak van een buurtAED bewezen. Afgelopen zaterdag hebben de eerste twee groepen van zeven wijkbewoners uit de omgeving van de Beethovenstraat met succes de reanimatiecursus gevolgd. In totaal hebben 42 personen zich aangemeld voor deze cursus. Buurtbewoner Henri Polman vertelt namens de organisatie hoe de buurt dit heeft aangepakt en wil hiermee tegelijkertijd andere buurten voor het initiatief enthousiasmeren. “Bij een hartstilstand telt elke seconde, daarom is een grote dichtheid van 24/7 beschikbare AED’s van groot belang!”

Initiatief uit de wijk
“Een half jaartje geleden klopten Willemien Pillen en Ilse Gregoor aan bij de buurtcommissie met de vraag of er interesse was om een buurt AED te realiseren. De commissie speelde zelf al met die gedachte en het initiatief van de dames was het startsein voor het project. Doelstelling is het meer hartveilig maken van de buurt. Elke week zijn er in Nederland buiten de ziekenhuizen 300 hartstilstanden. Het beste wat je dan kunt doen is zo snel mogelijk 112 bellen. Dan wordt het HartslagNu-netwerk in gang gezet om zo snel mogelijk een AED en reanimatie-opgeleiden bij het slachtoffer te krijgen. De gemeente staat borg voor een basisniveau hartveiligheid, echter diverse AED’s zijn niet algemeen beschikbaar. Bijvoorbeeld de AED’s bij het Longa-terrein en de Jumbo zijn na sluitingstijd niet bereikbaar, terwijl juist 80 procent van de hartstilstanden thuis en in de avond/nacht plaatsvinden.”

Andere wijken inspireren
De buurtcommissie Beethovenstraat is blij met de overweldigende belangstelling uit de wijk om mee te werken aan dit initiatief. Ruim honderd gezinnen en diverse sponsoren hebben bijgedragen aan de kosten van een AED, zodat het initiatief vlot gerealiseerd kon worden. “We hopen dat ook andere wijken dit op willen pakken en zo heel Oost Gelre meer hartveilig maken. Initiatiefnemers uit andere wijken kunnen voor advies over de aanpak terecht bij de buurtcommissie Beethovenstraat. Naast de aanschaf van de AED met buitenkast zijn er ook doorlopende kosten voor het onderhoud, de elektriciteit en de jaarlijkse reanimatiecursus.”

Belangrijkste reanimatie tip: snel 112 bellen
Om een hart weer op gang te brengen is een AED noodzakelijk, maar een deskundige bediening en zo snel mogelijk reanimeren is ook van groot belang. Vandaar dat de buurtcommissie ook de jaarlijkse reanimatiecursus organiseert. Met dank aan buurtbewoner Robert Heinst konden we daarvoor terecht aan de Nobelstraat bij Olympia Uitzendbureau.”

Reacties van cursisten
Birgit is trainer bij de lopersgroep en vindt het belangrijk te kunnen reanimeren, na de coronatijd was het hoog tijd een en ander weer eens te herhalen. Willianne, Yvonne en Carolien hebben eerder EHBO met reanimatie gedaan en willen nu de kennis weer opfrissen. Voor Clemens is het helemaal nieuw. Robert heeft de cursus vaker gedraaid en een keer kunnen/moeten reanimeren, dit was al lang geleden maar hij kan zich alles nog in detail herinneren. Er ging iemand onderuit in een supermarkt, je hoorde een grote klap, iedereen stond te kijken, maar hij kon gelukkig deskundig in actie komen. Ben kreeg zijn motivatie toen een buurvrouw aan een hartstilstand overleed en Henri toen een goede vriend na een hartstilstand door een buurman kon worden gereanimeerd. Het jonge stel Jorrit en Kim hebben drie jonge kinderen en ouder wordende ouders en voelen de behoefte om te kunnen reanimeren. Carlijn en Alwin hebben vorig jaar de reanimatiecursus gedaan en om inzetbaar te blijven doen ze nu hun jaarlijkse herhalingscursus. Jan Bürer heeft als gepensioneerd arts vele reanimaties gedaan en wil graag de cursus volgen om het AED apparaat te leren kennen en stelt: ‘kennis is roestig’ vandaar de verplichting de cursus jaarlijks te volgen om inzetbaar te blijven voor HartslagNu.

“De belangrijkste tip: heel snel 112 bellen”, besluit Henri die net als alle andere geslaagde cursisten uit de wijk een certificaat ontving en zich kon aanmelden op www.hartslagnu.nl.

Afbeelding

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids