Het bedrijfspand waarin voorheen een supermarkt was gevestigd en nu mogelijk een sportschool komt. Foto: Theo Huijskes
Het bedrijfspand waarin voorheen een supermarkt was gevestigd en nu mogelijk een sportschool komt. Foto: Theo Huijskes Foto:

Mogelijk nieuwe sportschool in voormalige supermarkt

Zeven dagen in de week 24 uur open

GROENLO - Mogelijk komt er een sportschool die 24 uur per dag, zeven dagen in de week is geopend. Een nieuwe sportvoorziening die, wanneer eigenaar en initiatiefnemer overeenstemming hebben bereikt, onderdak krijgt in een leegstaand bedrijfspand aan de Schrijnwerker in Groenlo, waarin voorheen een supermarkt was gehuisvest.

Door Theo Huijskes

Wethouder Vincent van Uem geeft aan dat het de bedoeling van de initiatiefnemer is om de nieuwe voorziening dag en nacht open te stellen. "Dit gaat dan een gedeelte van de dag gebeuren onder de begeleiding alsmede het toeziend oog van personeel en met name in de late avond- alsmede gedurende de nachtelijke uren met camera- toezicht tevens beveiliging. Dit laatste vooral om calamiteiten te voorkomen."

In overleg met de buurt
Van Uem benadrukt dat de invulling en uitvoering van het plan in goed overleg zal gaan met de buurt. "Zeker omdat het hier een gebied betreft met de bestemming wonen, zal er eerst goed gecommuniceerd worden met de buurtbewoners. Het principeverzoek is ingediend in de maand juni van dit jaar. Een '24/7-sportschool' is niet nieuw in Nederland. Op tal van plaatsen zijn sportscholen gevestigd die 24 uur per dag open zijn. Van klachten betreffende ongewenst bezoek, overlast en dergelijke is ons niets bekend."

Van Uem geeft wel aan dat het betreffende perceel is gelegen in het 'Bestemmingsplan Woonwijken Groenlo' en het de bestemming 'detailhandel' met de functiewaardering 'supermarkt' heeft. "Echter wanneer in principe medewerking wordt verleend, volgt overleg met de eigenaar over de exacte invulling van het geheel. Naar aanleiding daarvan wordt vervolgens bepaald welke procedure toegepast gaat worden."

Eerst goed communiceren met de buurt

Op de vraag in hoeverre de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een rol speelt met betrekking tot de openingstijden, antwoordt Van Uem: "Die verordening kent geen beperkingen in het geval het een sportschool betreft. Daarnaast zal naar verwachting het bezoek aan de sportschool zich redelijk verspreiden over de dag met zo goed als zeker alleen een piek tussen 18.00 uur en 21.00 uur. Bovendien is de voorlopig gekozen bedrijfsopzet van dien aard dat er meer individueel bezoek dan groepslessen worden verwacht, waardoor er veel minder sprake zal zijn van pieken. Het is de bedoeling dat in eerste instantie een oppervlakte van circa 400 tot 600 m2 in gebruik wordt genomen ten behoeve van de sportschool. De initiatiefnemer huurt wel het gehele gebouw, dit om te zijner tijd aan de functie sportschool nog nadere voorzieningen te kunnen toevoegen, zoals fysiotherapie."

Desgevraagd deelt een woordvoerder van Vastgoedbeheer AJ Investments in Helvoirt (eigenaar van het leegstaande pand) mee dat men nog in gesprek is met de initiatiefnemer om een passende overeenkomst te bewerkstelligen. "Dit heeft vertraging opgelopen omdat de gemeente Oost Gelre pas onlangs gereageerd heeft op een principeverzoek van de initiatiefnemer. Dat verzoek is reeds in juni van dit jaar ingediend en de gemeente heeft pas vijf maand later op 7 november gereageerd.

Mocht het naar aanleiding van die reactie alsnog tot een overeenkomst komen, dan volgt de door de gemeente vereiste buurtdialoog. Mede omdat de initiatiefnemer mogelijk een andere locatie op het oog heeft, kan er op dit moment nog geen uitsluitsel worden gegeven."