Steeds meer jeugdleden melden zich aan voor de slagwerkafdeling bij Muziekvereniging Groenlo. Foto: PR
Steeds meer jeugdleden melden zich aan voor de slagwerkafdeling bij Muziekvereniging Groenlo. Foto: PR Foto:

Eenmalige subsidie muziekvereniging

GROENLO - In financieel opzicht komt de gemeente Oost Gelre Muziekvereniging Groenlo tegemoet met een eenmalige extra subsidie van 1500 euro. De reden hiervan is dat de subsidie van 3000 euro, die voor het schooljaar 2017-2018 toegekende was, niet toereikend is om de grote aanwas van nieuwe jeugdleden te kunnen bedienen. Het is met name de slagwerkafdeling van de Groenlose muziekclub, waarmee de vereniging de laatste jaren op grote schaal aan de weg heeft getimmerd en nog timmert. Het aantal aanmeldingen van jeugdleden is boven verwachting.

Door Theo Huijskes

Het is alom bekend dat de successen The Shuffle Percussion Groep, die binnen de vereniging is ontstaan, een van de belangrijkste redenen is voor de ledenaanwas bij de slagwerkafdeling van de Muziekvereniging Groenlo. Dit zeker op het moment toen deze enthousiaste groep zich succesvol op theaterniveau ging profileren. Al met al een succesvolle ontwikkeling voor de vereniging, maar daarnaast ook een ontwikkeling die dus gepaard gaat met veel extra kosten.
Desgevraagd geeft wethouder Jos Hoenderboom aan dat Muziekvereniging Groenlo slachtoffer is geworden van haar eigen succes. "Mede als gevolg van de groeiende jeugdafdeling hebben we het hier wel over de grootste muziekvereniging binnen de gemeente Oost Gelre. Dit is enerzijds natuurlijk bewonderenswaardig, maar gaat anderzijds gepaard met het inzetten van extra veel materiaal en menskracht. Als college waarderen wij die inzet. Immers hier wordt op allerlei goede manieren getracht om de jeugd bij de muziekvereniging te betrekken." Hoenderboom weet het daarnaast tevens te waarderen dat ook de vereniging zelf een steentje bijdraagt om het financiƫle tekort op te lossen. "Zorgen wij als gemeente aan de ene kant voor een extra bedrag aan subsidie, de vereniging zelf gaat aan de andere kant de contributie verhogen. Deze gezamenlijke aanpak heeft tot gevolg dat de jeugdopleiding niet in gevaar komt."
Het is overigens wel zo dat het aanvullende subsidieverzoek alleen van toepassing is voor de eigen slagwerkopleiding bij de jeugd. Het betreft niet de (drum)lessen die door muziekschool Boogie Woogie worden verzorgd. Muziekvereniging Groenlo acht zich met de extra subsidie in staat om het enthousiasmeren van nieuwe jeugdleden met nieuwe-tijdse muziekvormen (zoals Afrikaans trommelen) te kunnen continueren. Overigens is daartoe vanuit de gemeente Oost Gelre reeds met ingang van januari 2017 in de 'Nadere regels welzijnssubsidies 2017' een subsidie-eenheid toegevoegd. Deze nieuwe eenheid moet nieuwe eigentijdse muzikale activiteiten van de muziekverenigingen ondersteunen in het kader van het werven en behouden van nieuwe jeugdleden.