Rijkswaterstaat wil de oversteek van de N18 bij de Grolsedijk afsluiten. In Lievelde wordt druk gediscussieerd over mogelijke alternatieven. Foto: Kyra Broshuis
Rijkswaterstaat wil de oversteek van de N18 bij de Grolsedijk afsluiten. In Lievelde wordt druk gediscussieerd over mogelijke alternatieven. Foto: Kyra Broshuis

Onrust in Lievelde om oversteken N18

Algemeen

LIEVELDE - Vragen, veel vragen tijdens de bijeenkomst bij Erve Kots afgelopen donderdag. De informatiebijeenkomst over N18 traject Lievelde-Groenlo en de alternatieven voor het afsluiten van de oversteken werd druk bezocht. Er was zo veel belangstelling dat twee grote zalen helemaal vol waren. Het liep niet allemaal even soepel. In de zaal waarin een live-stream te zien gevolgd kon worden, was het geluid slecht en waren de gestelde vragen niet te verstaan. Dat leverde flink wat ergernis op.

Door Kyra Broshuis

Om de N18 veiliger te maken en de doorstroom te bevorderen, wil Rijkswaterstaat een kruispunt en enkele oversteken afsluiten. Het gaat om de oversteken bij de Grolsedijk, de Zwolseweg, de Oude Aaltenseweg en de Winterswijkseweg. Er zijn verschillende alternatieven voor het afsluiten van de oversteken: een viaduct bij de Zwolseweg, een onderdoorgang bij de Zwolseweg, een kruising N18-Spoor, combinatie met gebruik N319 voor landbouwverkeer, een viaduct bij de Grolsedijk, een onderdoorgang bij de Grolsedijk en een onderdoorgang bij de Slatmansweg. Deze alternatieven zijn getoetst op schoolgaand verkeer, landbouwverkeer, autoverkeer, recreatief gebruik en sluipverkeer/verkeershinder. Ook zijn de effecten van de alternatieven onderzocht op de gevolgen voor de ecologie, het landschap, de archeologie, de kosten, kabels en leidingen en het vastgoed. 

Uitstel 
De uitkomst van deze zogenaamde multicriteria-analyse is onduidelijk. De inwoners van Lievelde zitten met veel vragen en daar konden Rijkswaterstaat en de gemeente donderdag geen duidelijke antwoorden op geven. Reden om de keuze voor een alternatieve oversteek voorlopig uit te stellen. Dit overigens tot grote teleurstelling van een van de aanwonenden aan de Europaweg. “Wij wachten al vijf jaar op duidelijkheid. De huidige situatie is echt gevaarlijk en er wordt ons keer op keer toegezegd dat er een oplossing komt. Wanneer dan?!”

Om samen met de inwoners tot een juiste keuze te komen, nodigt de gemeente de buurtbewoners uit zitting te nemen in een klankbordgroep. Uit die groep moet een advies komen waar de gemeente mee aan de slag gaat. “Daarna zal het college een voorkeur uitspreken en dan is het laatste woord uiteindelijk aan de gemeenteraad”, zo laat een woordvoerder van de gemeente Oost Gelre weten.