Afbeelding

Reactie op de LTO/POV brief aan De Laarberg

Algemeen

Geachte LTO Noord en POV,

Wij hebben met belangstelling uw reactie op onze open brief aan de Laarberg gelezen. Helaas hebben wij moeten constateren dat u de essentie van ons schrijven gemist heeft en daarom voelen wij ons geroepen om hierop te reageren.

In onze brief aan de Laarberg geven wij aan dat de al jaren voortslepende onzekerheid rondom de realisatie van een megamestvergister slecht is voor álle betrokkenen, dus ook voor de agrarische sector. U stelt dat wij zouden beweren dat mestvergisting schadelijk is voor de agrarisch sector, dat is niet wat wij schrijven noch bedoelen.

Wij verwijzen u graag naar recent verschenen artikelen in de agrarische vakbladen waarin duidelijk wordt gemaakt dat er op dit moment geen behoefte is aan bijkomende grootschalige mestverwerking maar dat er in de nabije toekomst eerder een probleem van overschot dreigt. Dit beeld wordt ook bevestigd door Greenferm (Apeldoorn) en Twence ( Borne), twee nieuwe mestverwerkingsprojecten grenzend aan de regio Achterhoek, waar beiden grote moeite hebben om voldoende mestaanvoercontracten af te sluiten.

Het fabeltje dat mestvergisting bijdraagt aan de energietransitie is al meermaals doorgeprikt, onder andere door de rechtbank in Arnhem in onze zaak tegen RMS Groenlo. Mestvergisting is een ‘slimme’ manier om een deel van de kosten van het mestafvalprobleem af te schuiven op de gemeenschap, helaas werkt de overheid via ruime subsidieregelingen hier nog steeds aan mee.

Als agro-lobby-organisatie zou u geen energie meer moeten steken in zo goed als kansloze projecten maar u meer concentreren op realisatie van kleinschalige, lokale oplossingen voor het mestprobleem. Wij vragen ons af of uw financieel gedupeerde achterban u nog wel kan volgen in het blind vertrouwen dat u geeft aan opportunistische ondernemers zoals WSB Energy.

Mocht u ook na het bovenstaande onze intenties nog niet helemaal begrijpen dan zijn wij natuurlijk beschikbaar voor nadere toelichting.


Met een vriendelijke groet,

MegaMestVergisterGroenloNEE werkgroep