Rondom Zieuwent liggen al een aantal historische droebels. Foto: Kyra Broshuis

Rondom Zieuwent liggen al een aantal historische droebels. Foto: Kyra Broshuis

Nieuwe woondroebels welkom in Oost Gelre

Algemeen

OOST GELRE - Voor het realiseren van nieuwe woondroebels in de gemeente Oost Gelre is nu beleid vastgesteld. Een woondroebel betreft bij voorkeur twee of meerdere voormalige boerenerven op het platteland waar bedrijfsgebouwen gesloopt zijn en er ruimte is vrijgekomen voor meerdere nieuw te bouwen woningen in de vorm van een nieuw buurtschapje. De woningen voorzien in een lokale woningbehoefte. 

Door Kyra Broshuis

Een woondroebel heeft een gezamenlijk erf waar wandel- en fietspaden starten en/of langskomen. De beplanting van een woondroebel en de omliggende landschapsstructuren zijn aangepast naar de originele beplanting en structuren. Bewoners dragen zorg voor het gezamenlijke erf en de landschapsstructuren en routes rondom het erf. Het idee van landschappelijke woondroebels is geïnspireerd op het principe van ‘knooperven’ die vooral in Overijssel aan de rand van dorpen gerealiseerd zijn. In Zieuwent zijn verschillende historische droebels; clusters van 2, 3 of 4 boerderijen. Het huis van de stichter is het stamhuis en de latere bebouwing is familiegerelateerd. 

Kansen voor stoppende agrariërs
Met het nieuwe beleid kunnen straks voormalig agrarische erven worden omgevormd naar nieuwe woondroebels. In het voorstel van het college staat beschreven aan welke voorwaarden een nieuwe woondroebel moet voldoen. Die voorwaarden gaan onder andere over de minimaal te slopen oppervlakte en over de ligging van het erf of de erven. Ook is de versterking van naastgelegen recreatieve routes een voorwaarde. “Het nieuwe beleid biedt kansen voor stoppende agrariërs”, legt wethouder Frank uit. “De komende jaren zullen veel agrarische bedrijven worden beëindigd door het ontbreken van een bedrijfsopvolger of een andere reden. Ten gevolge hiervan komen veel bedrijfsgebouwen vrij in het buitengebied. Een passende vervolgfunctie is niet altijd te vinden voor deze gebouwen. Hierdoor kan verpaupering optreden. Ook komt het helaas voor dat gebouwen illegaal voor een ongewenste functie in gebruik worden genomen. In het ondermijningsbeeld van Oost Gelre worden leegstaande boerenschuren benoemd als risico. Dit beleid kan een bijdrage leveren aan de sloop van deze gebouwen.” De wethouder zegt dat in het beleid rekening is gehouden met de oplopende bouwkosten. “Daarom is er een bepaling opgenomen dat van de gelimiteerde verkoopprijs kan worden afgeweken als de toegenomen bouwkosten hier aanleiding toe geven.”

Nieuwe vormen van groen
Met de ontwikkeling van woondroebels wordt ingestoken op de versterking van het landschap. Mogelijk nog aanwezige landschapselementen in de omgeving van de droebel worden versterkt en verdwenen elementen kunnen opnieuw worden aangevuld, langs nieuwe routes vanuit de woondroebel. “Naast de kenmerkende landschapselementen denken we ook aan nieuwe of andere vormen van groen en beplanting, zoals een voedselbos, (fruit)boomgaarden, vogelbosjes, of bloemrijke akkerrandvegetatie.”

De raad zal zich binnenkort buigen over dit voorstel