Afbeelding

Oogenblik na de Raad van 16 november

Algemeen

OOGenblik na de Raad van 16 november

Helaas deze keer weer een digitale vergadering. We doen er alles aan om op zo kort mogelijke termijn weer fysiek bijeen te komen. Dit is echt noodzakelijk voor een goede kwaliteit van besluitvorming. Die kwaliteit verdient u als inwoner. En wat die kwaliteit betreft: die staat toch al onder druk vanwege de immense hoeveelheid aan vergaderstukken en vergaderingen in de afgelopen tijd. In een recente publicatie viel te lezen dat raadsleden zijn verworden tot vergadertijgers. Dat is nou niet een kwalificatie waar we heel erg blij van worden.

Goed, de inhoud dan. Op de agenda stond het onderwerp mobiliteit. Een onderwerp dat ons allemaal raakt. Wel bijzonder dat de wethouder de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp verklaarde door te zeggen dat inwoners vanwege corona nu meer tijd hadden om zich te roeren, hiermee de betrokkenheid van onze inwoners af te doen als tijd over in plaats van betrokkenheid.

Het is goed dat het college nu ook meer oog heeft voor het langzaam rijdend verkeer in onze gemeente. Op veel plekken worden in de komende tijd 30 km zones ingesteld, erg jammer dat de raad niet meeging in onze motie om op cruciale plekken, Oude Winterswijkse weg in Groenlo, Deken Hooijmansingel in Groenlo en Richterslaan, Aaltenseweg en de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde ook over te gaan tot instellen van 30 km zones.

Heel jammer omdat het hier gaat om plekken waar veel fietsend verkeer rijdt die bijvoorbeeld van- en naar hun sportactiviteiten en school gaat. ‘veiligheid voor alles’ stelt het college, echter: het college geeft op deze plekken voorkeur aan het snelverkeer en maakt de veiligheid ondergeschikt.

Dan het punt toerisme: Oost Gelre als evenementengemeente is een kreet waar iedereen zich thuis bij voelt. De vraag is wel hoe we hier op lange termijn invulling aan geven. Willen we dat het aantal overnachtingen alleen maar toeneemt en dat dus de nadruk komt te liggen op kwantiteit en groei? De OOG fractie vindt van niet.

Wij denken dat er andere zaken zijn die aandacht verdienen, verschraling van het landschap en het tegengaan van leestand van winkelpanden; wanneer we dit niet aanpakken leidt groei zeker tot uitholling. We hebben als Oost Gelre in samenhang met de Achterhoek zoveel moois te bieden, denk aan onze fiets- en wandelpaden. Deze unieke positie staat onder druk wanneer wij inzetten op het creëren van massa.

De OOG fractie pleit voor betaalbare huurprijzen voor ondernemers zodat een goed vestigingsklimaat blijft bestaan. Een gezonde toeristische sector kan leiden tot een goed leefklimaat voor onze inwoners en omgekeerd.


OOG fractie,
José Konings
René Hoijtink
Freek Jansen
Ronald Willering