Afbeelding

Raadsbericht OLW: Verloedering openbare ruimte en max 30km/h

Opinie

Raadsbericht OLW: Verloedering openbare ruimte en max 30km/h

Graag informeert OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos) u weer kort over de belangrijkste punten tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering.

Verloedering openbare ruimte
Er ging de afgelopen gemeenteraad maar liefst €415.000,- naar een beleidsplan voor toerisme en recreatie. Op zich prima want toerisme en recreatie is een steeds belangrijkere economische pijler onder onze gemeentelijke economie. Maar de gemeenteraad en college wilden niet, zoals OLW voorstelde, een klein deel (5%) van dit budget inzetten om wat te doen aan de beroerde staat van onze openbare ruimte. Die openbare ruimte is volgens OLW aan het verloederen: o.a. wandelpaden en zitbanken in onze gemeente worden structureel slecht onderhouden. De reden? “Omdat er geen budget voor is” aldus wethouders Porskamp en Frank. Een nogal slap excuus, als je tegelijkertijd wel €415.000,- kunt vrijmaken voor toerisme en recreatie. Wethouder Porskamp, toch al niet bekend om zijn voortvarend beleid met betrekking tot het in stand houden van onze openbare ruimte, schoof het probleem weer voor zich uit door een evaluatie toe te zeggen ......over een half jaar.... OLW is teleurgesteld dat dit college onze publieke ruimte zo laat verloederen, maar ondertussen wel tonnen uitgeeft aan zogenaamde belangrijkere zaken.

Volop 30 km/h in Oost Gelre
De aanhouder wint! Het afgelopen jaar waren het met name OLW en OOG die in de gemeenteraad regelmatig aandacht vroegen voor ‘meer 30km/h’ in Oost Gelre. Veel burgers aan doorgaande wegen binnen de bebouwde kom van Lichtenvoorde, Groenlo en de kleine kernen, klagen al jarenlang terecht over hardrijders, zwaar vrachtverkeer en het gebrek en handhaving op snelheid door de politie.
De VVD was vooral in eerste instantie een grote tegenstander van meer 30km/h. Want toen OLW-raadslid Paul Wallerbos een jaar geleden de zorgen van bewoners aan de Ruurlose-, Lichtenvoordse-, Winterswijkse-, en Borculoseweg in Groenlo in de raadszaal uitte, vond VVD-fractievoorzitter Kees Porskamp het nog nodig om hem weg te zetten als populist. Gelukkig is er een jaar later toch een besluit om 30km/h zo veel mogelijk integraal door te voeren binnen de bebouwde kom van geheel Oost Gelre. Dit verstandige verkeersbesluit is mede te danken aan inwoners in de gemeente Oost Gelre die met dezelfde 30km/h-wens de afgelopen jaren volop de gemeente benaderden. Complimenten aan wethouder Karel Bonsen, die met een team van deels nieuwe ambtenaren hard aan dit 30km/h-plan heeft gewerkt, en met een degelijke meer-jarenvisie is gekomen. Met name voor kinderen en ouderen wordt verkeersdeelname in Oost Gelre de komende 10 jaar een stuk veiliger!


Namens de fractie van OLW,
Paul Wallerbos
Onafhankelijke Lijst Wallerbos