Er komt toch een gymzaal bij de nieuwbouw aan de Karel Doormanstraat. Foto: Kyra Broshuis
Er komt toch een gymzaal bij de nieuwbouw aan de Karel Doormanstraat. Foto: Kyra Broshuis

Toch gymzaal aan Karel Doormanstraat

Algemeen

Raad beslist dat stichting zelf exploitatiekosten moet betalen

Door Kyra Broshuis

GROENLO - De Delta Scholengroep kan of wil de exploitatie van een nieuwe gymzaal bij het toekomstige IKC (Integraal Kind Centrum) op de plek van de Willibrordusschool in Groenlo niet betalen. Reden voor de gemeente Oost Gelre om dan bij dat IKC geen gymzaal te realiseren. Dat plan valt bij de raadsleden echter niet in goede aarde. In juli 2020 heeft de raad al besloten over de gymzalen voor het primair onderwijs in Groenlo. Toen is afgesproken dat er bij de toekomstige IKC’s aan de Karel Doormanstraat en aan de Buitenschans gymlokalen komen. In eerste instantie zou de gymzaal bij ‘t Carillon verdwijnen maar een motie van OOG, die steun kreeg van het CDA, de VVD en D66, heeft dat voorkomen. 

Wel IKC, geen gymzaal
In het nieuwe raadsvoorstel stelt het college voor om af te zien van een gymzaal op locatie Karel Doormanstraat. “Hierdoor kan de ontwikkeling van de nieuwe school op locatie Karel Doormanstraat doorgang vinden”, zo luidt de verklaring. Namens de Delta Scholengroep zei voorzitter Peter Dooijeweerd bij de voorbereidende commissievergadering dat er haast gemaakt moet worden met de nieuwbouw aan de Karel Doormanstraat. Hij vindt dat het daar om moet gaan. “Er heeft zich nu een breder vraagstuk gemanifesteerd rondom exploitatie- en beheer van alle gymzalen dat opgelost dient te worden. De Delta Scholengroep kan daar niet langer (alleen) verantwoordelijkheid voor dragen. Het is onwenselijk dat dit vraagstuk de daadwerkelijk start van de nieuwbouw van het IKC nog langer vertraagt.”

Achterdeurtje
OOG zegt dat het college er blijkbaar geen probleem in ziet om de jongere kinderen 900 meter te laten lopen of fietsen. “Dat is heen en terug een lesuur verlies voor de wat oudere kinderen en het dubbele voor de jongere kinderen. En het is nog maar de vraag of de 2 nieuwe gymzaaldelen aan de Buitenschans straks roostertechnisch voldoende ruimte bieden aan de ruim 600 leerlingen van Willibrordus, de Ni’je Veste en de Hoeksteen”, zegt René Hoijtink. Zijn partij vindt dat het college nu ‘via een achterdeurtje probeert om het reeds genomen besluit terug te draaien’. “Wij houden vast aan het eerste voorstel en herhalen nog maar eens: Elke basisschool haar eigen gymzaal!”

Onbegrijpelijk
Het CDA zegt ook dat een complete basisschool, dus inclusief een gymzaal, van groot belang is. “Niet alleen voor de school maar ook voor vereniging en de buurt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het schoolbestuur zegt de exploitatie van de zaal niet op zich te kunnen nemen. Wij vragen ons af of het bestuur de focus niet een beetje kwijt is. De uitspraak van de stichting dat, als er een gymzaal komt, een school zou moeten sluiten, is olie op het vuur. Bij de Willibrordusschool hoort een gymzaal. Die is er altijd geweest en zal er wat ons betreft ook altijd blijven”, zegt Niek Bragt.

Ongepast
De PvdA vreest voor een hoofdpijndossier en zegt vorig jaar al een goede keuze te hebben gemaakt. “Wij steunen de betogen van OOG en het CDA. Het is ongepast dat deze kwestie nu zo openlijk wordt uitgespeeld en op het bordje van de raad gelegd wordt. Het zou correct zijn als het bestuur van Delta met een gedegen plan was gekomen. Wij vinden dat een besluit nu niet aan de orde is en blijven bij het eerdere besluit van de raad”, aldus Richard Klein Tank.

Amendement
‘Een patstelling”, zo noemt de VVD de stand van zaken. “Wie moet er betalen voor de exploitatie van de gymzaal? Wij kunnen ons niet voorstellen dat exploitatie een probleem is voor de stichting. Dit nieuwe raadsvoorstel houdt geen rekening met de eerdere uitspraak van de raad”, legt Fiona Algera uit. De VVD komt samen met het CDA dan ook met een amendement om het raadsbesluit van juli 2020 te handhaven en de exploitatielasten door het schoolbestuur te laten continueren.

Het amendement krijgt steun van OOG, OLW en NLog en is aangenomen. Wethouder Karel Bonsen zal met het schoolbestuur in gesprek gaan maar ziet geen oplossing in het amendement. “Als het schoolbestuur blijft volhouden niet op te willen draaien voor de exploitatiekosten, dan is er geen oplossing.”