Een visvijver, sportvoorziening of natuur? De toekomst van 't Wilgenpark is nog onduidelijk. Foto: Kyra Broshuis
Een visvijver, sportvoorziening of natuur? De toekomst van 't Wilgenpark is nog onduidelijk. Foto: Kyra Broshuis (Foto: Kyra Broshuis)

OOG vraagt naar 'bruidsschat' Grolse Boys na fusie

OOST GELRE- De op handen zijnde fusie tussen de S.V. Grol en de Grolse Boys houdt uiteraard ook de politiek bezig. René Hoijtink van OOG zegt daarover het volgende: “Al een aantal weken geleden hebben we dat de fusie tussen de Grol en de Grolse Boys eindelijk lijkt te lukken. Uiterlijk 1 juli 2020, lijkt te zijn afgesproken, gaan ze samen. Binnenkort hebben beide verenigingen ledenvergaderingen. De stemming kon wel eens bepaald worden door een toezegging van het college”, zo stelt Hoijtink.

Door Kyra Broshuis

De geplande bestedingen
“Het college heeft namelijk besloten de Grolse Boys een bruidsschat van 320.000 euro mee te geven: 170.000 euro voor 't Wilgenpark en 150.000 euro als afkoopsom van 10 jaar subsidie. Het geld wordt dan als volgt besteed: verduurzaming Den Elshof 100.000 euro; vervangingsfonds kunstgras 60.000 euro; pannakooi Wilgenpark 10.000 euro; aanbrengen historie Grolse Boys op Den Elshof 5.000 euro; geen contributieverhoging tot en met 2023 25.000 euro; eerste aanschaf nieuwe kledinglijn 45.000 euro; fonds betaalde trainers 15.000 euro; fonds wedstrijdmaterialen 15.000 euro; kosten omzetting naar nieuwe vereniging 5.000 euro.” OOG wil weten welke grondprijs per vierkante meter het college hanteert en welke bestemming het college heeft voor het terrein en de opstallen van ‘t Wilgenpark na juli 2020. “Wie heeft bovenstaande lijst opgesteld en gaat het college akkoord met deze bestedingen? En welke argumenten hanteert het college voor de verantwoording van deze posten?”, zo vraagt Hoijtink.

Grond en opstallen
Wethouder Jos Hoenderboom verklaart dat het gaat om een grondprijs van gemiddeld 8,50 euro per m2. Het gaat om 2 hectare agrarische grond en twee opstallen. “De bestemming voor het terrein van ‘t Wilgenpark ligt nog niet vast. Wel is bij de aankoop uitgegaan van de ondergrens van de waarde, dat is de agrarische waarde. Verschillende buren hebben aangegeven dat ze graag een sportinvulling willen blijven zien op het terrein. De Groenlose Hengelsportvereniging heeft geopteerd voor het realiseren van de visvijver. Wij als gemeente willen vooral insteken op versterking van de natuurwaarde rond ‘t Wilgenpark.” De wethouder vertelt dat de sportverenigingen de lijst zelf hebben opgesteld. “Het college wil meewerken aan de fusie in verband met het maatschappelijk belang en de sociale impact; met dat idee zijn we ook de onderhandelingen ingegaan. De verenigingen hebben zelf de autonomie om hoe zij de gelden willen gaan inzetten binnen de nieuwe fusievereniging.” Hoenderboom merkt op dat hij de vraag van OOG wel wat prematuur vindt. “Op 7 oktober zijn immers pas de bijzondere extra ledenvergaderingen bij de beide verenigingen. Pas daarna komen wij als college met een voorstel bij de raad.”

Hoijtink reageert als volgt: “Voordat dit voorstel in de raad aan de orde komt zijn we bijna in januari en zijn we wel heel ver van de actualiteit. Met name in de media wordt vermeld dat het per 1 januari tot een fusie komt. Dat zou betekenen dat we er als raad achteraan hinken. Daarom is dit een juist moment. Bent u niet bang dat deze lijst bij andere clubs leidt tot een precedentwerking? Er zijn wel meer clubs die een nieuwe kledinglijn of wedstrijd materialen willen?” Op die vraag wil de wethouder niet ingaan ‘vanwege simpele feit dat we nog met een voorstel komen. Dat voorstel gaat over aankoop van grond en verkapitalisering van subsidies. De besteding van gelden is aan de verenigingen, daar gaan wij niet over.”

Wordt vervolgd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden