Café Halfweg, dat hopelijk in 2023 een verbouwingsmetamorfose ondergaat. Foto: Theo Huijskes
Café Halfweg, dat hopelijk in 2023 een verbouwingsmetamorfose ondergaat. Foto: Theo Huijskes

Komst ‘AnderHalfweg’ in Voor-Beltrum komt dichterbij

Maatschappij

Dankzij subsidies is het gewenste bouwplan uit te voeren

Door Theo Huijskes

VOOR-BELTRUM - Het is het bestuur van de Stichting Halfweg, dat destijds het initiatief heeft genomen voor de officiële overname van Café Halfweg met alle bijbehorende gronden, gelukt om een plan te smeden voor een omvangrijke nieuwbouw van deze horecalokaliteit. De werkgroep met de alleszeggende naam ‘AnderHalfweg’, verwacht dat het project binnen nu en eind 2023 definitief vorm en inhoud gaat krijgen. 

De werkgroep, naast voorzitter Wilfried Klein Gunnewiek bestaande uit Marco Brethouwer, Manon Klein Gunnewiek, Marc Huirne en Elard Klein Gunnewiek, is erin geslaagd om in ieder geval een gezonde financiële basis te creëren, die zorgt voor een definitieve vorm van plannenmakerij. 

Drie bouwontwerpen om uit te kiezen
De verdere voorbereidende werkzaamheden hebben drie aantrekkelijke ontwerpen opgeleverd, gemaakt door achtereenvolgens Jos Tanck, Herman van der Heijden en Jan Pape. Stichtingsvoorzitter Theo Klein Gunnewiek laat desgevraagd weten dat er na bestudering van het een en ander uiteindelijk de beslissing is genomen om de keuze te laten vallen op een combinatie van de plannen van Tanck en Van der Heijden. “Beide plannen hebben dergelijke goede ingrediënten, die ons allen aanspreken en ook nog eens goed met elkaar zijn te combineren. Dit met het gevolg dat ons een samenvoeging van beide de beste oplossing lijkt. Dit wordt nu verder uitgewerkt door Jos Tanck als bouwkundige, die daarbij medewerking krijgt van de zijde van Herman van der Heijden als architect, waarbij wij hopen dat het uiteindelijke, definitieve bouwplan voor zaken als gemeentelijke bouwvergunningen en niet te vergeten het binnenhalen van zoveel mogelijk extra subsidies, alsmede andere financiële bijdragen in aanmerking komt.”

Vertrouwen in financiële medewerking
Rekening houdende met het feit dat de Stichting Halfweg reeds eigenaar is van het aanliggende evenemententerrein, alsmede het sportveld, geeft Klein Gunnewiek aan dat er voor de totale operatie een bedrag nodig is van minimaal € 550.000,00. Naast een subsidie ten bedrage van € 200.000,00 van de zijde van de provincie Gelderland hoopt en rekent men ook op financiële medewerking van de gemeente Berkelland. “Wat de gemeente betreft, ondervindt een en ander op dit moment enige vertraging vanwege de komst van een nieuwe gemeenteraad en een andere samenstelling van het college van burgemeester en wethouders.” Aldus Klein Gunnewiek, die voor geheel Voor-Beltrum tevens de hoop uitspreekt dat men financiële medewerking tegemoet kan zien van de zijde van instellingen, zoals het Oranjefonds, het VSB-fonds, het Noaberfonds en bepaalde bankinstellingen, zoals met name de Rabobank.

Voor-Beltrumse bevolking betaalt mee
Dat de inwoners van Voor-Beltrum zelf wat het leveren van een financiële bijdrage betreft niet achter willen blijven, is in de afgelopen voorbereidingsmaanden reeds waargemaakt. Dankzij de inzet van een werkgroep, bestaande uit 25 vrijwilligers, die in totaal circa 375 geïnventariseerde adressen heeft bezocht, heeft praktisch eenieder zich van de goede kant laten zien en is er een fors financieel steentje bijgedragen om de door de eigen bevolking gedragen plannen waar te maken. Alleen dit laatste al zou voor de desbetreffende gemeentebestuurders voldoende aanleiding moeten zijn om eens extra in de financiële buidel te tasten voor dit binnen een relatief kleine, maar wel hechte gemeenschap genomen initiatief.

“De verwachtingen zijn hooggespannen”, geeft Klein Gunnewiek aan. “Wanneer alles meezit, zou er mogelijk in februari 2023 een start met de verbouwing kunnen worden gemaakt.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant