Afbeelding

Vitale leefgemeenschappen

Opinie Columns

Vitale leefgemeenschappen

Kleine kernen worden met verschraling van voorzieningen geconfronteerd, beste Grollenaren. Dat is een sluipend proces en al een hele tijd aan de gang. Jullie kennen natuurlijk allemaal de roep om het openhouden en instandhouden van scholen, supermarkten en andere winkels en het instandhouden van een sociaal leven. Daar is de laatste jaren nog een ander probleem bijgekomen: de sluiting van steeds meer kerkgebouwen en dat leidt ook tot de vraag of je nog wel van kerkdorpen kunt spreken. De neergang in het kerkbezoek is natuurlijk een probleem van andere orde dan die over de verschraling van het leven in kleine kernen, maar heeft wel dezelfde negatieve impact en effecten.

Er is natuurlijk al lang onderzoek gedaan naar die effecten en ik meen dat momenteel de kleine kernen in de gevarenzone verkeren en dat op termijn de wat grotere plaatsen- die toch eigenlijk ook klein zijn - als Groenlo, Eibergen en Borculo moeite zullen hebben hun voorzieningenpeil in volle glorie overeind te houden. Om me even tot de kleine maar toch ‘grotere’ plaatsen als Groenlo te beperken: ook hier zie je bijvoorbeeld een verschraling van het winkelaanbod, terwijl wij toch van oudsher een veel groter gebied ‘bedienden’ dan onze eigen gemeentegrens aangaf. Er was vanuit de (verre) omgeving van Groenlo een enorme drang om in dit heerlijke stadje te komen en te verblijven. We waren nog net geen bedevaartplaats, maar we kwamen wel verrekte dicht in de buurt. Zo kan-ie wel weer Torenwachter.

Je zou denken dat het in de kleine kernen nu alleen nog maar kommer en kwel is, maar het frappante is nu juist dat daar een veerkracht van onverwacht gehalte ontstaat. Wat te denken bijvoorbeeld van Meddo waar ze een groot toekomstplan hebben ontworpen en waar de wil om er iets van te maken als het ware van de straatstenen spat! En dan heb je nog het zo klein lijkende Voor-Beltrum waar ze het oude café een hernieuwde invulling willen geven en ook daar sta ik versteld van de intrinsieke kracht van de in aantal toch bescheiden inwoners.

In Vragender bouwen ze al woningen in de voormalige kerk waardoor jongeren meer woningkansen krijgen wat natuurlijk ook goed is voor het sociale leven daar. En dan hebben we bijvoorbeeld nog de buurtschap Zwolle waar op allerlei terreinen initiatieven worden genomen.

Dat is veel meer dan het houden van kermissen en in polonaise achter elkaar lopen onder het zingen van ‘en datte-we toffe jongens zijn dat willen we weten’. Zou het niet hartstikke mooi zijn als we al die deskundige rapporten en alle zogenaamde specialisten een hak zouden kunnen zetten door te bewijzen dat ook in deze tijd de kleine kernen en de kleine leefgemeenschappen boordevol vitamine en plannen zitten?

De geesten zijn er hier rijp voor; dat ze bij de hogere overheden de kleine kernen als het ware al hebben uitgevlakt. Dat in die bijna onleesbare en abstracte bespiegelingen de voormalige kernen nog slechts als vage stippen op de landkaarten worden aangeduid.

Maar dat dan op een dag die deskundigen een rit gaan maken naar al die (voormalige) kernen die er volgens hen dus praktisch niet meer zijn en dat ze dan worden geconfronteerd met een in volle glorie opererend kernengebied waar vrolijke en vriendelijke bewoners voor hun verbaasde ogen opdoemen.

Dat er dan ineens iemand aan de kant naar de stoet van deskundigen keihard roept: dat haj neet edacht hè!

Heerlijk, zit me nu al te verheugen. Maar veel belangrijker is dat het erop lijkt dat we onze identiteit niet maar zo verliezen. Ze zijn nog lang niet van ons af.


Torenwachter

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids