Afbeelding

Zonnepanelen aan Roldersweg moeten weg

Politiek

Gemeente wil niet meewerken aan legalisatie

Door Kyra Broshuis

ZIEUWENT- De grondopstelling met zonnepanelen aangrenzend aan het woonperceel Roldersweg 17a in Zieuwent moeten verwijderd worden. Namens de eigenaar is een verzoek ingediend tot legalisatie. De gemeente gaat daar niet in mee.

Op het perceel zijn twee bijbehorende bouwwerken aanwezig waarop zonnepanelen voor eigen gebruik waren aangebracht. Deze bijbehorende bouwwerken zijn gelegen aan de zijde van de Roldersweg. Tussen de weg en de bijbehorende bouwwerken zijn bomen met struiken gelegen welke bepaalde delen van de dag schaduw werpen op een deel van de zonnepanelen. De eigenaar heeft er dan ook voor gekozen om de zonnepanelen van de daken te verwijderen en deze panelen te plaatsen als een grondopstelling. De grondopstelling met zonnepanelen is echter gelegen buiten het aangegeven woonvlak in het agrarisch gebied zonder bouwvlak. Deze grondopstelling voldoet dan ook niet aan de vastgestelde ‘Beleidsregels voor zonnestroomsystemen voor eigen gebruik in het buitengebied van Oost Gelre’.

Precedentwerking
“Het vastgestelde beleid is duidelijk en het plan wijkt hier teveel van af”, zo zegt wethouder Jos Hoenderboom. “Als we hier medewerking aan verlenen zou dat kunnen leiden tot precedentwerking. Ook is de geschreven motivatie van de verzoeker onvoldoende. Er wordt dan ook ambtelijk vanuit de diverse vakdisciplines geadviseerd om niet mee te werken aan het verzoek.” Er zijn beleidsregels vastgesteld voor zonnestroomsystemen voor eigen gebruik in het buitengebied van Oost Gelre. Hiermee kunnen zonnesystemen op gronden worden geplaatst buiten een aangegeven woonvlak indien er binnen het woonvlak geen ruimte hiervoor aanwezig is en daken hiervoor niet geschikt zijn. Wel zijn er nog afstands- en oppervlaktematen aangegeven waaraan een zonnesysteem dan moet voldaan. In de beleidsregels is aangegeven dat plaatsing van zonnepanelen op dak of aan gevel de voorkeur geniet.

Esthetisch niet wenselijk
Het gaat om een bestaande voormalige boerderij met rieten dak en plaatsing van zonnepanelen is hier (esthetisch) niet wenselijk. “Zijn daken of gevels niet geschikt dan kan plaatsing in de tuin binnen het bestemmingsvlak een optie zijn. De verzoeker geeft echter aan dat er rondom de tuin hoge bomen aanwezig zijn die een schaduwwerking hebben in de tuin. Daarnaast is er in het midden van de tuin een grote vijver aanwezig. Binnen het bestemmingsvlak wonen is geen wenselijke locatie aanwezig voor de zonnepanelen”, zo legt Hoenderboom uit. De verzoeker zal nu, op eigen kosten, het grondgebonden zonnesysteem moeten verwijderen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids