De ondertekening van het contract met vlnr: Bart Wopereis, René Hoijtink en Koen Knufing. Foto: Theo Huijskes.
De ondertekening van het contract met vlnr: Bart Wopereis, René Hoijtink en Koen Knufing. Foto: Theo Huijskes.

Verbouw gemeentehuis gegund aan Marku Bouw

Uitvoering in samenwerking met WSi techniek

Door Theo Huijskes

OOST GELRE - Voorbijgangers van het gemeentehuis in Lichtenvoorde zullen vrij snel merken dat er een start is gemaakt met de rigoureuze verbouwing annex uitbreiding. De aanbestedingsprocedure is namelijk helemaal afgerond en de klus is gegund aan hoofdaannemer Marku Bouw uit Lichtenvoorde, die daarbij nauwe ondersteuning gaat krijgen van WSi techniek. Laatstgenoemd bedrijf heeft een hoofdkantoor in Groenlo en daarnaast nevenvestigingen in Lichtenvoorde en Ruurlo.

Woensdagmiddag 8 juni werd het contract officieel ondertekend door portefeuillehouder wethouder René Hoijtink namens de gemeente Oost Gelre, alsmede door Koen Knufing en Bart Wopereis namens respectievelijk Marku Bouw en WSi techniek.
Voorafgaande aan de ondertekening sprak wethouder Hoijtink van de bijzonder aangename omstandigheid dat twee vooraanstaande bedrijven uit de eigen gemeente voor het uit te voeren karwei zijn uitgekozen. Duidelijk werd daarbij gesteld dat Marku Bouw de hoofdaannemer is en dat dit bedrijf volop gebruik gaat maken van de expertise van WSi. Dit laatste zeker wat betreft de aandacht voor het aspect duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hoijtink stelde daarbij dat hij er alle vertrouwen in heeft dat in januari 2017 het totaal vernieuwde gemeentehuis kan worden betrokken. Daarnaast met een knipoog: "Mogelijk zelfs met het houden van de gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie."
In het aanbestedingstraject zijn na een voorinschrijving, waarvoor elf bedrijven zich hadden aangemeld, een vijftal bedrijven geselecteerd die vervolgens een inschrijving hebben gedaan. Volgens Henk Steggink, ambtelijk projectleider van de gemeente, is er vervolgens op de eerste plaats gekeken wie in prijs de laagste inschrijver was. "Vervolgens hebben wij hieraan een drietal criteria toegevoegd, te weten kwaliteit, het beschikbaar zijn van een maximaal aantal parkeerplaatsen voor bezoekers van het gemeentehuis (nu gehuisvest in een drietal noodkantoren, ThH) en een strakke planning."
Directeur Koen Knufing zegt alles in het werk te zullen stellen om ervoor te zorgen dat de totale verbouwing in een tijdsbestek van zes maanden is geklaard. "In de loop van week 24, te beginnen op maandag 13 juni, zal dat al merkbaar zijn. Wij beginnen direct al met het inrichten van de bouwplaats om aansluitend de sloop- en saneringswerkzaamheden op te starten. Dit neemt een aantal weken in beslag. Hierna wordt het startsein gegeven voor alle bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden. Daarnaast zijn wij inmiddels al geruime tijd bezig met tal van voorbereidende werkzaamheden. Alles wordt in het werk gesteld zodat het publiek en zeker de bezoekers van het gemeentehuis zo weinig mogelijk hinder gaan ondervinden van de werkzaamheden."
Nu de aanbesteding rondom de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden is afgerond, start binnenkort de Europese aanbesteding voor het leveren van het meubilair. Het bestaande meubilair voldoet niet meer aan de arbo-eisen en sluit niet aan bij huidige werkprocessen binnen de gemeentelijk organisatie.

Overzicht kosten
Het totaalkrediet, door de gemeenteraad beschikbaar gesteld, bedraagt € 4,5 miljoen.
Daarvan is € 3 miljoen geraamd voor bouwkundige kosten: € 1,2 miljoen, installatiekosten: €1,5 miljoen) en vaste inrichting: € 300 duizend.
De aanbesteding is nu € 200 duizend duurder uitgevallen, waardoor het bedrag uitkomt op € 3,2 miljoen.
Naast dit bedrag is er 1,5 miljoen geraamd voor:
Voorbereidings- en advieskosten € 0,4 miljoen;
Losse inrichting, audiovisuele middelen e.d. € 0,5 miljoen;
Overige kosten € 0,6 miljoen.
Het totaalbedrag komt daarmee voorlopig op € 4,7 miljoen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden