Extra gemeentelijke subsidie voor de Grolse Veste
De opening van Manege de Grolse Veste in 2014. Foto: Theo Huijskes
De opening van Manege de Grolse Veste in 2014. Foto: Theo Huijskes

Extra gemeentelijke subsidie voor de Grolse Veste

OOST GELRE - Het college van B&W van Oost Gelre heeft onlangs besloten om de Stichting Manege 'de Grolse Veste' in de vorm van een gemeentelijke subsidie een extra bijdrage van € 21.000 inclusief btw te verstrekken voor de aanleg van de springtuin (springbak) in het, in februari 2014 geopende, nieuwe onderkomen van de paarden- en ponysportverenigingen aan de Avinkweg in Lievelde.

Door Theo Huijskes

Zoals bekend heeft manege 't Marhulzen aan de Marhulzenweg in Groenlo moeten wijken in verband met de opwaardering van de N18 tussen Varsseveld en Enschede. Als gevolg daarvan werd ruim twee jaar geleden de Grolse Veste officieel geopend. In deze bijzonder gelegen accommodatie vinden de verenigingen L.R. De Vestingruiters Groenlo en de Grolse Ponyclub, alsmede de Ponykids onderdak. De paardensportvoorziening heeft een binnen- en buitenbaan en daarnaast een gezellig ingerichte en aangeklede kantine.
Bij de gemeente Oost Gelre was nu ten behoeve van de Stichting Manege 'de Grolse Veste' bij de lijst van investeringen op de begroting 2016 een bedrag van € 48.500 inclusief btw opgenomen voor de aanleg van een springtuin. Dit bedrag was in eerste instantie gebaseerd op de begroting, die de stichting had ingediend bij de subsidieaanvraag in 2014. Echter, bij het komen tot de realisatie van de springtuin stuit(te) de stichting op verschillende problemen als gevolg van veranderde omstandigheden. Ook kreeg het stichtingsbestuur te maken met extra kosten, die voortvloeiden uit tal van in het vigerende bestemmingsplan opgenomen voorschriften. Ook kwam men in aanraking met extra, niet meegenomen onkosten voortvloeiende uit onder andere het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Hiermee had het bestuur in de oorspronkelijke aanvraag per abuis geen rekening gehouden. Dit alles was aanleiding voor het stichtingsbestuur van de Grolse Veste om voor een update te zorgen van de te maken, in dit geval noodzakelijke, kosten voor het realiseren en inrichten van de zogenoemde springtuin. Daaruit blijkt dat de extra kosten naast die van de omgevingsvergunning onder andere worden bepaald door de aankoop van (meer) benodigde grond, bodembewerking, omheining en verlichting, sproei-installatie, het maken van een landschapsplan en de herinplant van bomen en struiken.
Als belangrijkste reden om een aanvullende financiële bijdrage te verlenen, wordt door het college van B&W aangevoerd dat er door de aanleg van de springtuin ter plekke een adequate accommodatie wordt gerealiseerd, waaraan jonge maar ook oude paardensportliefhebbers veel plezier gaan beleven. Daarnaast wordt door het gemeentebestuur het aspect meegenomen dat de totale accommodatie met behulp van veel vrijwilligers tot stand is gebracht. De totale gemeentelijke bijdrage komt hiermee uit op € 48.500 + € 21.000, in totaal € 69.500.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden