De bestemming van de totale locatie Buitenschans is medio mei opnieuw onderwerp van gesprek. Foto: Theo Huijskes
De bestemming van de totale locatie Buitenschans is medio mei opnieuw onderwerp van gesprek. Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes)

Meerderheid raad wil ook Buitenschans als IKC-locatie

Voormalig cultureel centrum De Bron weer in beeld

Door Theo Huijskes

GROENLO - Een met grote meerderheid van stemmen aangenomen motie moet de basis vormen om ook op de locatie Buitenschans in Groenlo een IKC (Integraal Kind Centrum) te kunnen vestigen. De door het CDA, de VVD en NLOG) ingediende motie werd met vijftien stemmen voor en zes tegen (OOG en D66) aangenomen.

De gemeenteraad beseft dat het aantal locaties voor basisonderwijs in Groenlo moet terug naar drie, hooguit vier. Maar de raad wil voorkomen dat de locatie Buitenschans wordt uitgesloten als mogelijke vestigingsplek voor een IKC. De motie doelt niet alleen op de locatie van De Ni'je Veste', maar ook op de locatie De Bron. In de motie wordt het college van b&w opgeroepen om, voor definitief wordt overgegaan tot nieuwbouw van basisschool St. Willibrordus, de locatie Buitenschans te onderzoeken als vestigingsplek voor een IKC. De nieuwe eigenaar van De Bron, ondernemer en buurman Gerrit Pfeifer zou bereid zijn om over deze mogelijkheid in gesprek te gaan. Daar komt nog eens bij dat ook het onderzoeksbureau Team Sygma de locatie Buitenschans aanwijst als de meest voor de hand liggende plek voor een IKC.

Totale integrale schets
Verantwoordelijk wethouder René Hoijtink deed nog wel een poging om de motie te ontraden, vanwege de vrees dat een en ander ten koste zal gaan van de St. Willibrordusschool als IKC en omdat deze school te maken heeft met achterstallig onderhoud. Hij liet weten dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Pfeifer. "Hij heeft nog geen concrete plannen met het pand. Dit ook omdat de aktes nog gepasseerd moeten worden", aldus Hoijtink. "Wel wilde hij graag vernemen wat de gemeente eventueel op deze locatie gerealiseerd wil zien. Daarbij heb ik hem laten weten dat alle opties nog open zijn. Zoals een IKC, een binnensportbestemming of een totaalplan waarbij alle onderdelen worden betrokken zoals De Bron, het schoolplein, de wensen van de Vincentiusvereniging, enzovoort. Dit alles was voor mij een reden om medio mei met alle betrokkenen in conclaaf te gaan, en daarom heb ik het ambtelijk apparaat verzocht om een totaalschets te maken, waarmee we tijdens dat gesprek op alle onderdelen vooruit kunnen." In een reactie hierop gaven de voorstanders van de motie de wethouder in overweging om de ingediende motie juist te zien als oproep voor en als een steuntje in de rug tijdens het gesprek.

reageer als eerste
Meer berichten