Wonen in de Achterhoek en Oost Gelre: de cijfers

OOST GELRE - Hoe zit het nou precies met het wonen in de Achterhoek en dan met name in de gemeente Oost Gelre? Dat is te lezen in de Woningmarktmonitor Achterhoek 2018. Deze monitor kijkt terug op de resultaten in het jaar 2017. Het is duidelijk dat er sprake is van een grote inhaalslag op de woningmarkt. De prijzen zijn gestegen en het beschikbare aanbod is gedaald tot het niveau van vóór de crisis op de woningmarkt. Naast kwantitatieve afname is het zo dat het aanbod kwalitatief niet voldoende aansluit bij de vraag.

Door Kyra Broshuis

De bevolkingsontwikkeling
De bevolking nam sinds 2005 ieder jaar af, maar vanaf 2015 zien we een toename. Dit is het gevolg van de (extra) instroom van asielzoekers en vergunninghouders. De huishoudensgrootte in de Achterhoek is hoger dan het landelijke gemiddelde. In de Achterhoek (totaal) is er sinds 2011 een sterfteoverschot. De natuurlijke aanwas bedraagt minus 618. De gemeenten Berkelland en Oude IJsselstreek, gevolgd door Bronckhorst, hebben het grootste sterfteoverschot. Doetinchem, Winterswijk en Oost Gelre kenden vanwege de migratie een groei in 2017. De gemeente Oost Gelre heeft in de jaren vanaf 2015 elk jaar een positieve bevolkingsontwikkeling gekend.

De woningvoorraad
De woningvoorraad in de Achterhoek bestaat voor ruim 30% uit huurwoningen en voor bijna 70% uit koopwoningen. Doetinchem heeft procentueel de meeste huurwoningen en Oost Gelre de minste. De meeste koopwoningen staan (relatief gezien) in Oost Gelre, Berkelland en Aalten.

Huurwoningen
Er werden in 2017 2.034 woningen opnieuw verhuurd door de woningcorporaties. De vraag naar sociale huurwoningen in de Achterhoek loopt op, in 2017 nam opnieuw het aantal reacties toe. Er is geen structurele leegstand in de sociale huursector. De actieve inschrijfduur is langer geworden.

Koopwoningen
De woningmarkt trok in 2017 enorm aan. In dat jaar waren er 3.445 transacties. Dit is het hoogste aantal sinds 2005. Het aantal te koop staande woningen neemt af en de vraag is relatief groot. Afgelopen jaar daalde de gemiddelde theoretische verkooptijd van 14,8 naar 8,1 maanden. In 2014 was dit nog 37,3 maanden. Tot begin 2017 was er in alle Achterhoekse gemeenten sprake van een kopersmarkt, maar in 2017 is dit beeld veranderd. Alleen in de gemeenten Aalten, Bronckhorst en Oost Gelre is nog sprake van een kopersmarkt, terwijl de andere gemeenten getypeerd kunnen worden als verkopersmarkt: de vraag is groter dan het aanbod, de verkopers bepalen de prijs. Tussen 18 januari 2018 en 6 november 2018 is het aanbod in Oost Gelre het hardst gedaald.

Meer berichten