Columns

Kijkjes van de Grolse stadstoren | Te weinig woningen of inwoners?

De Torenwachter: hebben we hier nu te weinig woningen of te weinig inwoners?

Het leven wordt toch wel behoorlijk ingewikkeld, beste Grollenaren. Ik zag dat onze wethouder van woningen, en natuurlijk van nog veel meer zeer gewichtige portefeuilles, botst met een wethouder uit Aalten. Waar gaat het om? Het gaat om de interpretatie van het aantal inwoners hier in de Achterhoek. Die cijfers heb je nodig om daar het woningbouwbeleid op af te stemmen. Op zich hartstikke duidelijk. Maar nu zegt onze wethouder dat de cijfers van verwachte de krimp niet uitkomen en dat er dus meer gebouwd moet worden. Aanpassen aan de vraag heet dat, denk ik. Maar die wethouder in Aalten zegt dat er ook nog een ander scenario is, waarbij de krimp zich kan handhaven. Dan heb je weer minder woningen nodig.

Vroeger op school was het zo dat de hele klas dezelfde sommen kreeg. Dan had je een paar hele pientere jongens die het allemaal snel en probleemloos uitrekenden. En dan kon je als gewoon kind stiekem vragen wat de uitkomst van de sommen was. Ze kwamen dan meestal bij de verschillende opgaves op een ander getal uit dan ik en die sommen had ik dan fout. Raar eigenlijk: het waren dezelfde sommen, maar de uitkomsten waren in de klas heel verschillend. Degenen die de meeste verschillen hadden ten opzichte van de paar bollebozen haalden de slechtste cijfers, terwijl de vragen toch voor iedereen gelijk waren. Een kwestie van interpretatie, Torenwachter, maar dat woord kende ik destijds nog niet.

Maar nu zie ik dat ook: de wethouder van Oost Gelre leest het anders dan de wethouder uit Aalten. En het is ook nog zo dat hij het niet alleen anders leest, maar het ook anders ziet. Die twee feiten kunnen er in uiterste consequentie toe leiden dat in Oost Gelre straks volop wordt gebouwd, terwijl Aalten alsmaar 'doorkrimpt'. Dat is wel een mooi woord vind ik: 'doorkrimpen', en ik heb het ook nog eens zelf bedacht. Graag gedaan. Nu zitten die gemeenten samen in de Achterhoek Board, jullie kennen dat (bijna) Nederlandse woord nog wel. En daar moeten natuurlijk ook de woningcontingenten worden behandeld. De neuzen moeten dezelfde kant op, maar je hebt altijd meer wijsneuzen en dan stoot de een of andere zijn neus.

Als ik het goed begrijp, dat doe ik niet - maar toch, dan zijn er regionale afspraken gemaakt over een beperking van de bouw van woningen. Niet bouwen voor leegstand, was dat adagium. Precies! Maar naar goed Grols gebruik ziet de wethouder uit Groenlo van Oost Gelre het wat zonniger in. Dat is hartstikke mooi en daar heeft hij ook volledig gelijk aan. Naar Grolse inzichten dan. Typisch dat ze in Aalten, een zeer serieuze gemeente, daar toch weer net even wat anders tegenaan kijken. Eigenlijk is er na zoveel eeuwen nog steeds sprake van een botsing van karakters. Dat we nu net die Achterhoek Board daarvoor nodig hebben om dat verschil bloot te leggen. Heeft de Board in ieder geval een functie. Die Aaltense wethouder zei volgens het krantenbericht ook nog: 'Porskamp (zo heet onze wethouder) loopt voor de muziek uit'.

Daarmee raakte de Aaltense wethouder een juiste snaar. Muziek zit er hier altijd in, of je er nu vrolijk voor marcheert of d'r achteraan sukkelt, het blijft muziek. Muziek is leven, leven leidt tot acties en wellicht toch nog tot meer bewoners en dus tot meer woningen.

Het was een hartstikke leuk bericht. Maar ik hoop wel dat we straks de echte cijfers krijgen. Of is dat misschien te veel gevraagd?


Torenwachter

Meer berichten