Een beeld van de aan stadsprins Ivo en zijn adjudant Mark opgedragen pronkzittingen. Foto: Theo Huijskes
Een beeld van de aan stadsprins Ivo en zijn adjudant Mark opgedragen pronkzittingen. Foto: Theo Huijskes

Pronkzittingen Knunnekes trekken steeds meer mensen

Ook matinee tot en met balkon vol met mensen

Door Theo Huijskes

GROENLO - De ieder jaar door de Groenlose carnavalsvereniging De Knunnekes georganiseerde pronkzitting heeft door de jaren heen een vorm van populariteit opgebouwd die zijn weerga niet lijkt te kennen. Het een en ander wordt deze weken nog eens bewezen met maar liefst zes achtereenvolgende, totaal uitverkochte zittingen in carnavalshoes City Lido. De Grolse pronkzittingen, waarvan de allereerste editie plaatsvond op 31 oktober 1964 in De Pelikaan aan de Nieuwestraat, hebben een zodanige reputatie en een plek in de carnavalsgeschiedenis opgebouwd, dat er langzamerhand volgens insiders voorzichtig mag worden gesproken van immaterieel cultureel erfgoed.

Uit een terugblik op de afgelopen ruim 55 carnavalsjaren in het Grolse en dan in het bijzonder toegespitst op de pronkzittingen, in de volksmond buutavonden genoemd, gaat die constatering niet alleen gepaard met een vleugje Grolse Wind. Sterker nog, het vestingstadje Grolle lijkt zeker wat betreft niet alleen impact en cachet, maar ook met het oog op kwaliteit en uitstraling van bedoelde galazittingen, bekende carnavalsoorden als Oldenzaal in Twente en 's-Heerenberg in de Gelderse Liemers inmiddels ruim voorbijgestreefd.

Aantallen om trots op te zijn
De vier in de afgelopen week en de twee deze week in het kloppende carnavalshart van de Achterhoek nog te houden zittingen, zorgen samen voor een bezoekersaantal van ruim 2.800 vrolijke en enthousiaste mensen en dat van jong tot oud. Ook bij het zondagmatinee moesten de balkonplaatsen erbij betrokken worden, de middageditie doet daarmee zeker niet meer onder voor de avondzittingen. Een en ander geeft aan dat het kleurrijke festijn kan worden aangemerkt als een sociaal-maatschappelijk bindmiddel. Een bindmiddel dat reeds vele jaren terug al is vastgelegd in het refrein van het clublied van CV De Knunnekes: 'Woar davert langs de gracht en wal, 't hoempa van De Knolle, woar slöt 't hart van 't carnaval, bi'j De Knunnekes oet Grolle!'

En dan te bedenken dat het omvangrijke bezoekersaantal ook nog eens aangevuld moet worden met ruim 125, in het eveneens omvangrijke draaiboek als artiesten opgenomen, personen. Mensen die de aaneenschakeling van muziek, zang, dans, buuts en ander entertainment voor hun rekening nemen op het podium in de grote theaterzaal van City Lido. Het aantal betrokken carnavalisten overstijgt ruimschoots het aantal van 3.000 wanneer ook de plichtsgetrouwe inzet van een drietal commissies (feest-, technische en zaalcommissie) wordt meegenomen, alsmede al die gepassioneerde vrijwilligers die de verantwoording op zich nemen voor zaken als bijvoorbeeld geluid, licht, toneelcrew, logistiek en algehele regie.

De voorbereidingen
Dat een dergelijk opgezette mega-activiteit de nodige voorbereidingen kost, laat zich gemakkelijk raden. Om dit voor heel even van dichtbij te kunnen waarnemen, bezoekt uw verslaggever één van de laatste voorbereidingsavonden in City Lido. Het is Joost Adema die daarbij een rondleiding verzorgt en de nodige informatie verschaft. "Eigenlijk zijn wij, met uitzondering van de vakantiemaanden, er gedurende het gehele jaar en dat samen met de HBS (Hogere Buut School) mee bezig", vertelt de voorzitter van de feestcommissie. "Zo gaan wij direct na de carnaval in maart de zittingen van deze weken met z'n allen evalueren en alweer vooruitkijken naar de pronkzittingen in 2020. Tegelijkertijd wordt er een soort dreamteam van buutreedners gevormd, die wij in de naaste toekomst graag 'in de tonne' willen hebben." Rondlopende in het bijzonder gastvrije City Lido, valt het op dat alle ruimtes niet alleen bij de daadwerkelijke uitvoeringen van de pronkzitting, maar ook bij de voorbereiding daarvan in gebruik zijn. En niet alleen de grote zaal, het toneel en de geluids- en lichtbak, maar ook de Irish Pub, De Pelikaan en beneden de diverse ruimtes van Lido. Terwijl het Hofballet de laatste repetitie invult, worden er geluids- en lichtproeven genomen, ballonnen opgeblazen, versieringen aangebracht, nemen leden van verschillende commissies de laatste te nemen maatregelen met elkaar door en zorgt gastheer Erwin de Roo dat iedereen op tijd een bakje koffie krijgt.

De uitvoering
Het is donderdag 10 januari 2019. Met nog 30 minuten te gaan, staat de eerste pronkzitting op punt van beginnen. Het is met name de avond voor een groot aantal eregasten, sponsoren, leden met een grote verdienste voor de carnaval in Groenlo, leden van het college van B en W van Oost Gelre, anders gezegd het gala voor de vips. In alle beschikbare vertrekken in het Grolse carnavalshoes is het een drukte van belang. In De Pelikaan wordt alles in gereedheid gebracht, zodat de deelnemende artiesten daar op een groot scherm het gebeuren in de theaterzaal en dan in het bijzonder op het podium kunnen volgen. Geluidsapparatuur wordt voor de laatste keer afgesteld en getest en links en rechts worden verschillende instructies gegeven met betrekking tot de voortgang van het ruim vier uur durende programma. In het Lido vinden diverse verkleedpartijen plaats en worden artiesten geschminkt. Ondanks dat de spanning is te snijden, vindt alles in een op het oog gemoedelijke sfeer plaats. Iedereen, inclusief stadsprins Ivo I en zijn adjudant Mark, is er klaar voor. Het is inmiddels exact 20.00 uur en de regie telt 'elf' seconden af. Iedereen in de zaal gaat staan. De intocht vindt plaats en het feest gedurende de eerste vierdaagse is begonnen. De aansluitende tweedaagse volgt deze week op vrijdag en zaterdag a.s.

Meer berichten