Foto:

Waar een wil is, is een weg!

Vorige week vond de Achterhoek Raad plaats. Dit is een samenwerkingsverband waarin alle Achterhoekse Raadsleden vertegenwoordigd zijn. In dit samenwerkingsverband wordt in gezamenlijkheid de toekomstvisie voor de Achterhoek bepaald. Door onze krachten te bundelen kunnen we als Achterhoek slagvaardig optreden richting de provinciale en de landelijke politiek.

N18: 2x2 baans 100 KM
Tijdens deze Raad werd er geschiedenis geschreven. Ruim twee derde van de Achterhoek Raad sprak zich uit voor een VVD- amendement om van de N18 een toekomstgerichte 'Smart N18' met 2x2 rijstroken, 100 km, met ongelijkvloerse kruisingen te maken. In het verleden was er hier helaas geen meerderheid voor. Wat geleid heeft tot de onwenselijke situatie tussen Groenlo en Haaksbergen met een N18 met 1X1 baan 100 KM. Gelukkig heeft men hier van geleerd en krijgen we nu de kans om voor het stuk Groenlo-Varsseveld volop aan de bak te gaan en hier wel een 2X2 baans 100 KM N18 te realiseren.
Voor de arbeidsmarkt en economie, het aantrekken van nieuwe industrie in nieuwe industrietakken en het verbeteren van het vestigingsklimaat en daarmee de arbeidsmarkt en werkgelegenheid zijn goede verbindingen van essentieel belang. Dit wordt ook onderschreven door de FNV in haar Achterhoeks Manifest. Daarom is in het kader van bereikbaarheid en ontsluiting van de Achterhoek een vervolg op de reeds doorgevoerde aanpassingen van de N18 noodzakelijk om de Achterhoek adequaat te ontsluiten. De N18 is de belangrijkste verkeersader van de Achterhoek en rand-voorwaardelijk voor de doorontwikkeling van de regio, daar waar woningbouw en werkgelegenheid andere speerpunten zijn.

Woningbouw en werkgelegenheid
Bij woningbouw ligt onze gezamenlijke prioriteit bij de bestaande woningvoorraad en de verduurzaming daarvan, maar de Achterhoek wil zich ook inzetten om plek te vinden voor een deel van de 100.000 nieuwe woningen die in Gelderland gerealiseerd moeten gaan worden. Het behouden en aantrekken van arbeidskrachten vraagt op korte termijn om een extra impuls voor de woningmarkt. Inbreiden gaat daarbij boven uitbreiden. Maar nieuwe uitbreidingslocaties worden in principe, wat de VVD betreft, niet uitgesloten. Daarnaast zien we een opgave om te voorzien in het tekort aan woningen op de korte termijn. Ook het VVD-amendement met de strekking dat de Achterhoek bereid is om naar verhouding in de Gelderse opgave voor 100.000 nieuwe woningen te gaan voorzien, werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Achterhoek Raad
De Achterhoek Raad biedt de Achterhoekse volksvertegenwoordigers de mogelijkheid om gezamenlijk de schouders onder onze regio te zetten en met één geluid naar buiten te treden over wat de ambities van de Achterhoek zijn. Het bestaansrecht van de Achterhoek Raad heeft zich nu al bewezen, doordat de Raad zich met overgrote meerderheid uitsprak over welke richting het op moet met cruciale thema's als de N18, woningbouw en werkgelegenheid.


Fractie VVD Oost Gelre
Kees Porskamp: k.porskamp@oostgelre.nl
Fiona Algera: f.algera@oostgelre.nl
Frank Boschker: f.boschker@oostgelre.nl
Ellen Dusseldorp: e.dusseldorp@oostgelre.nl
Alfred Wopereis: a.wopereis@oostgelre.nl

Meer berichten