Foto:

KnipOOG na de Achterhoek Raad

8 april 2019 is er in de Achterhoek geschiedenis geschreven. Het is ook een historische dag voor Oost Gelre geworden. Net zo historisch als 1 mei 2005 voor de gemeente Groenlo en de gemeente Lichtenvoorde. In de Regio Achterhoek zijn de eerste stappen gezet om de wensen van enkele partijen in vervulling te laten gaan.
Allereerst de wens om te streven naar 1 gemeente Achterhoek. Met het vaststellen van de Werkwijze en het Reglement van Orde voor de Achterhoek Raad is een eerste belangrijke stap gezet. De gemeentes hebben een belangrijk deel van hun autonomie overgedragen aan de Achterhoek Raad en de niet-democratisch gekozen en onevenwichtig samengestelde Achterhoek Board, een soort college voor de Achterhoek. Voor Oost Gelre betekent dat dat de gemeenteraad zich in het vervolg niet alleen meer naar Den Haag en Arnhem moet richten, maar ook nog naar Doetinchem. De teerling is geworpen, een nieuwe bestuurslaag gecreëerd!
Als bewijs daarvoor geldt meteen de tweede de wens, namelijk de VVD/CDA-droom om de A18 door te trekken. Een droom, waarvan elk realistisch en weldenkend mens weet, wat voor soort droom dat is. Problematisch vinden de Onafhankelijken Oost Gelre hierbij echter nog veel meer dat politieke partijen uit 4 van de 7 in de Achterhoek Raad vertegenwoordigde gemeenten - Doetinchem, Aalten, Winterswijk, Bronckhorst - die nooit de lasten van een nieuwe A18 zullen dragen, met het vaststellen van het VVD-amendement, zich wel actief bemoeien met de inrichting van het grondgebied van Oost Gelre. Want de nieuwe of vernieuwde A18 gaat voor het overgrote deel over het grondgebied van Oost Gelre.
Op het laatst kwam ook de Regiodeal nog even voorbij. Heel terecht wees de portefeuillehouder uit de Achterhoek Board erop dat het hierbij wel over een co-financiering gaat. € 20 miljoen van de nationale overheid en de andere € 20 miljoen moeten van andere partners komen. € 4,8 miljoen bijvoorbeeld van de gemeentes. Dus o.a. van Oost Gelre. In mei doet het college van Oost Gelre een voorstel aan de gemeenteraad van Oost Gelre. Probleem hierbij vinden de Onafhankelijken Oost Gelre echter dat er nog geen enkel uitvoeringsplan klaar is. Niemand weet nog precies waaraan het geld wordt uitgegeven. En of het echt, zelfs maar voor een deel, in Oost Gelre terechtkomt? Misschien wordt er wel het megalomane muziekcentrum in Winterswijk mee gefinancierd.
Van de raad van Oost Gelre wordt dus gevraagd een blanco cheque uit te schrijven. Voor hoeveel? Nou de Onafhankelijken denken voor ongeveer driekwart miljoen euro! En daar maakt de Regio dan straks wel beleid voor. Wethouder Hoenderboom hoeft zich in dit college dan niet meer zo alleen te voelen. Zijn gevleugelde uitspraak "Daar maken we in de regio beleid op", zal dan ook door de andere wethouders en de burgemeester gebruikt kunnen worden.


Fractie OOG

Meer berichten