OOG pleit voor meer biodiversiteit in de bermen.
OOG pleit voor meer biodiversiteit in de bermen.

OOG vreest voor minder biodiversiteit door 'landjepik'

OOST GELRE- De Onafhankelijken Oost Gelre zijn bezorgd over de biodiversiteit van de bermen in de gemeente. Bij het vragenuur van de raadscommissievergadering vroeg Paul Wallerbos naar het standpunt van het college. “Dat er wereldwijd, en dus ook in de Achterhoek sprake is van een schrikbarende afname van de biodiversiteit is algemeen bekend. Overigens komt het woordje biodiversiteit in het coalitieprogramma geen enkele keer voor, maar desondanks dat zien we dat ook dit college in onze gemeente samen met burgers en het bedrijfsleven, inclusief de agrariërs, de eerste maar nog kleine stappen onderneemt om de biodiversiteit weer deels te herstellen” zo begint Wallerbos.

Door Kyra Broshuis

“Onderzoek in onze buurgemeente Berkelland laat zien dat er in het buitengebied van de Achterhoek regelmatig sprake is van het zogenaamde ‘landjepik’ waarbij de bermen van de gemeente al dan niet bewust zijn ingenomen door agrariërs die de berm gebruiken voor extra grondopbrengst en soms daarbij zelfs de gemeentelijke bermen ongewenst bemesten”, vervolgt hij. OOG stelt dat het in Berkelland opgeteld zou gaan om een oppervlakte van bijna 200 voetbalvelden, ongeveer 135 hectare. Wallerbos zegt dat er ook in Oost Gelre sprake zou zijn van landjepik en wil weten om hoeveel hectare het dan gaat. “We lezen in het nieuws dat ook onze gemeente al sommige bermen heeft ‘opgeëist’ en hersteld. Om welk percentage gaat het hier? En wanneer worden de overige bermen hersteld? Hoe wordt voorkomen dat deze bermen in de toekomst toch weer langzamerhand aan het landbouwperceel verloren gaan?”

Greppels als natuurlijke afscheiding
Wethouder Bart Porskamp zegt dat er in het verleden, zo’n vier jaar geleden, al onderzoek is gedaan naar het landjepik. “Toen is geconstateerd dat het om ongeveer 4 hectare gaat, beduidend minder dus dan in Berkelland. We zijn inmiddels ook gestart met de eerste stappen om een en ander weer te herstellen. Al tijdens de vorige collegeperiode is er een begin gemaakt met de inventarisatie van de bermen. In onze gemeente bezoekt de BOA de bewoners in het buitengebied die de bermen als gazon beheren. We willen met deze mensen in gesprek om zo het belang van de biodiversiteit daar onder de aandacht te brengen. Bij bermen die als onderdeel van een agrarisch perceel worden gebruikt doen we dat ook, maar wel in mindere mate. Wanneer het kan, qua financiën en tijd, proberen we ook daar de bermen te herstellen. We willen overigens wel benadrukken dat het niet alleen om agrariërs gaat maar ook om burgers die in het buitengebied wonen.” De wethouder legt uit dat het aanleggen van greppels de voorkeur heeft bij het herstel. “Dat is een mooie en natuurlijke afscheiding. We gaan de situaties afzonderlijk bekijken, het is maatwerk."

Meer berichten