Waar gaat het geld van de gemeente Oost Gelre naartoe? Foto: Kyra Broshuis
Waar gaat het geld van de gemeente Oost Gelre naartoe? Foto: Kyra Broshuis

Jaarverslag gemeente Oost Gelre 2018 - een overzicht

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE- De gemeente Oost Gelre staat er financieel niet rooskleurig voor. Dat liet de gemeente enkele weken geleden al weten. Maar hoe zit nu eigenlijk precies met de financiën van de gemeente? Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2018. De inkomsten van de gemeente waren in totaal 72.680.732 euro. Deze inkomsten komen uit het Rijk, lokale belastingen (onder andere de OZB en bijvoorbeeld de hondenbelasting) en heffingen (zoals afvalstoffenheffing en rioolrechten) en andere inkomstenbronnen. Het gaat om 2.447 euro per inwoner. De inkomsten werden ook weer uitgegeven, hieronder staat waaraan precies:

Leefomgeving

Wegen, verkeer en openbare verlichting 3.796.411

Groenonderhoud 2.569.119

Riolering 2.008.930

Afvalinzameling 2.235.426

Milieu en duurzaamheid 1.163.863

Bouwgrondexploitatie 304.155

Kosten bestemmingsplannen e.d. 285.360

Brandweer en veiligheid 1.717.789

Gemeentelijke gebouwen en gronden 600.912

Ambtelijke ondersteuning 2.575.838

Totaal 17.257.803 (24% van het totaal)

Onderwijs, educatie en vrijetijdsbesteding

Schoolgebouwen 2.147.628

Onderwijsbeleid 1.030.108

Peuterspeelzalen 194.053

Zwembad, sportaccommodaties en terreinen 1.687.527

Bibliotheek, media en muziekschool 808.213

Subsidie en kosten cultuur, sport, 1.084.412

oudheidkunde en musea

Economische promotie en toerisme 532.466

Ambtelijke ondersteuning 487.746

Totaal 7.972.153 (11% van het totaal)

Zorg, inkomen, werkgelegenheid en economie

Economische ontwikkelingen, bedrijven- 389.476

terreinen en bedrijfsloket

Wmo voorzieningen 4.898.508

Gezondheidszorg en preventie 1.048.371

Jeugdzorg 8.331.517

Pgb Wmo en Jeugd 1.552.239

Subsidie maatschappelijk werk en jeugd 1.519.337

plus sociaal culturele centra

Bijstandsuitkeringen en begeleiding naar 14.390.454

werk

Bijzondere bijstand en minima- 1.217.628

regelingen

Ambtelijke ondersteuning 1.993.183

Totaal 35.340.713 (48% van het totaal)

Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening

Raad, griffie en college 1.332.779

Burgerzaken en publieksbalie 923.036

Gemeentelijke organisatie 8.884.331

Ambtelijke ondersteuning 280.770

Overig 689.147

Onvoorzien -


Totaal 12.110.063 (17% van het totaal)

Meer berichten