Het schoolbestuur wil zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw van de Willibrordusschool/'t Palet. Foto: Kyra Broshuis
Het schoolbestuur wil zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw van de Willibrordusschool/'t Palet. Foto: Kyra Broshuis

Schoolbesturen willen zo snel mogelijk nieuwbouw Willibrordus

Ook politieke partijen vinden extra onderzoek geldverspilling

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE- Het raadsvoorstel van de gemeente Oost Gelre om een krediet van 40.000 euro beschikbaar te stellen voor de nadere uitwerking van de locatie Karel Doormanstraat en de locatie Buitenschans voor het realiseren van een IKC, valt niet bij alle partijen in goede aarde. Peter Dooijeweerd, voorzitter College van Bestuur van Delta Scholengroep spreekt de raad toe, ook namens Oponoa, zo zegt hij.

We willen starten met de nieuwbouw
“Het is nu tijd voor een besluit over het IKC aan Karel Doormanstraat. De teams van ‘t Palet en de Willibrordusschool zijn met elkaar in gesprek gegaan en in februari is een aanvraag voor het krediet naar de gemeente gestuurd. Nu blijkt dat er opnieuw een verzoek voor geld voor wéér een onderzoek wordt gedaan. We zouden heel graag de raad willen aanmoedigen een ferm besluit te nemen en vaart te zetten achter de nieuwbouw Willibrordus/Palet. Het gaat om noodzakelijke investeringen. ‘t Palet is een kleine school maar is wel belangrijk voor de keuzevrijheid dat er ook openbaar onderwijs wordt aangeboden in Groenlo. De Hoeksteen heeft aangegeven graag naar Buitenschans te gaan. Wat ons betreft is er voor Willibrordus/Palet géén verder onderzoek nodig. We willen niet nog meer vertraging. We willen zo snel mogelijk starten met de nieuwbouw.”

Onderzoek naar omgevingsaanpassingen
OOG zegt geen onnodig onderzoek te willen doen en de PvdA vraagt zich af of onderzoek inderdaad tot vertraging zou leiden. De VVD zegt dat het rapport dat er nu ligt helder is. De partij wil niet weer 40.000 euro voor onderzoek. Wethouder Bonsen vindt dat extra onderzoek wel degelijk nodig is: “We hebben gekozen voor projectmatige aanpak en we kijken naar de meerjarenbegroting in verband met de financiële positie van de gemeente. Het onderzoek dat er nu ligt is van december 2017 en voornamelijk beperkt tot de vraag of de locaties groot genoeg zijn. Wij willen echter meer weten zoals de eisen van het programma van de scholen, de kosten van een IKC op beide locaties. We willen de omgevingsaanpassingen in beeld brengen en de dialoog voeren met omwonenden. Hier willen we kort na de zomervakantie mee beginnen.”

Riekt naar uitstel
Dooijeweerd vraagt om de koppeling tussen beide projecten los te laten. “We hebben al met de buurt gesproken en er ligt een concrete aanvraag. Die koppeling is wat ons betreft niet noodzakelijk. Dit levert allemaal vertraging op en dat kunnen Willibrordus en 't Palet niet gebruiken.” OOG zegt dat het verhaal van de wethouder inderdaad riekt naar uitstel. Het CDA heeft zorgen over weer een nieuwe afweging omdat er al gezegd is dat er drie scholen moeten komen. De NLOG vraagt zich af wat de wethouder denkt te krijgen voor die 40.000 euro dat de kosten rechtvaardigt. De PvdA zegt dat de omgevingsdialoog al lang in gang is gezet en dat het maar zeer de vraag is of die koppeling wel terecht is. De VVD acht zoveel geld voor een vervolgonderzoek niet nodig. D66 wil zeker geen uitstel. De wethouder zegt de twee locaties niets met elkaar te maken hebben, behalve voor de meerjarenbegroting. Hij kan niet toezeggen dat die 40.000 terugverdiend gaat worden. “Maar alle zaken die al onderzocht zijn, gaan we niet nog een keer onderzoeken. We moeten echter wel meer antwoorden hebben om nu verder te kunnen.”

Wordt vervolgd.

Meer berichten