Foto slechts ter illustratie. Foto: archief Achterhoek Nieuws
Foto slechts ter illustratie. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Kleine 60 agrariërs willen coachingstraject

OOST GELRE- De gemeente Oost Gelre heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met zo’n 300 agrariërs in de gemeente. Deze gesprekken waren gericht op de toekomst van de ondernemers; de gemeente wil graag weten waar agrariërs tegenaan lopen en wat ze nodig hebben om in de toekomst verder te kunnen ondernemen.

Door Kyra Broshuis

Zorgen bespreekbaar maken
Uiteindelijk hebben 59 agrariërs aangegeven dat ze graag gebruik willen maken van coaching. De redenen zijn divers, maar zijn grotendeels aangestuurd door financiële problemen, relationele problemen en er is een grote groep die zich ernstig zorgen maakt over de toekomst vanwege de krimp van het aantal koeien door de fosfaatwetgeving. Bij een groot aantal agrariërs spelen bovendien zorgen over de bedrijfsopvolging waarbij, vanwege moeizame communicatie, het goede gesprek niet plaatsvindt en er twijfel ontstaat bij zowel de overdrager als de overnemer. Nu het echter aan de keukentafel aan de orde kwam, was het voor de genoemde 59 agrariërs het moment om de drempel over te stappen en de zorgen bespreekbaar te maken. Zij wensen een vervolggesprek onder begeleiding van een coach.

Investeren in jezelf
Het voorstel van het college aan de raad is om een budget van 25.000 euro beschikbaar te stellen voor coaching. “Per agrarisch ondernemen zal de gemeente 50% van de kosten vergoeden tot een maximum van 1.000 euro”, legt wethouder Marieke Frank uit. “Door de uitvoering van de coaching kan de agrariër geholpen worden in het maken van gemotiveerde keuzes voor de toekomst.

'Een coach kan de agrariër helpen keuzes te maken'

Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van de sector en voor een gezonde individuele (bedrijfs)situatie. Agrariërs kunnen hun eigen coach zoeken. We weten niet precies hoeveel agrariërs daadwerkelijk coaching willen inschakelen. Veel ondernemers hebben de problemen inmiddels zelf opgelost. Het gaat overigens niet om langdurige trajecten maar om enkele gesprekken om te kijken welke richting de ondernemer op wil. Wij denken dat de ondernemers zelf ook een bijdrage kunnen leveren; het is immers een investering in jezelf. Daarom denken we met dit bedrag van 25.000 euro toe te kunnen.”

De gemeente wil met de coachingstrajecten gehoor geven aan de behoefte van de agrariërs. “Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er behoefte is aan deskundige externe begeleiding over de voortzetting en/of ontwikkeling van de agrarische onderneming of over het beëindigen van het bedrijf. De raad gaat nog in debat over het voorstel.

Meer berichten