Wethouder René Hoijtink. Foto: Theo Huijskes
Wethouder René Hoijtink. Foto: Theo Huijskes

OOG stapt uit onvrede uit Achterhoek Raad

Algemeen

OOST GELRE - Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) is uit de Achterhoek Raad gestapt. Dat gebeurde maandagavond bij de vergadering van deze raad. Voorman René Hoijtink zegt onvoldoende vertrouwen te hebben in het orgaan.

Door Kyra Broshuis

De Achterhoek Raad is geïnstalleerd op 3 september 2018 en bestaat uit raadsleden uit zeven Achterhoekse gemeenten die samen de globale koers voor de Achterhoek bepalen. De Raad bestaat uit één vertegenwoordiger van elke deelnemende fractie van de zeven gemeenten. Deze vertegenwoordiger krijgt zoveel ‘stempunten’ als zijn fractie raadsleden kent. De Achterhoek Raad wordt voorgezeten door de voorzitter van de Regio Achterhoek. De Achterhoek Raad stemt (al dan niet) in met de Achterhoek Agenda, Jaarplannen en evaluaties zoals die voorbereid en voorgesteld worden door de Achterhoek Board. De Achterhoek Raad heeft het recht te amenderen en/of moties in te dienen op voorstellen van de Achterhoek Board (bijvoorbeeld het Jaarplan). De Achterhoek Board bestaat uit vertegenwoordigers van ‘de drie O’s’ (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) uit de Achterhoek en coördineert de Achterhoekse lobby.

Tijdens de vergadering nam voorman René Hoijtink van OOG het woord en zei dat de lokale partijen genegeerd worden en dat voorzitter Boumans een autocratische voorzitter is. “Wij zijn geen lemmingen”, zei Hoijtink en stapte met zijn partij uit de raad. OOG heeft al vaker gezegd dat de lokale partijen niet voldoende worden gezien in de raad. Hoijtink zei te spreken namens GemeenteBelangen Aalten, Bronckhorst en Berkelland en Lokaal Belang Oude IJsselstreek. Al eerder zei GemeenteBelangen Aalten dat de lokale partijen worden genegeerd in de Achterhoek Board. De voordracht van Marijke van Haaren van het CDA (wethouder in Berkelland) is de aanleiding voor de geuite onvrede. De benoeming van Van Haaren in de Achterhoek Board stond voor afgelopen maandag op de agenda van de Achterhoek Raad.

Drie kandidaten
De voordracht van Van Haaren zorgde voor onvrede bij OOG. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oost Gelre vorige week zei Hoijtink hierover al het volgende: “Vanuit de zeven gemeenten waren kandidaten waren voor de vertegenwoordiging in de Achterhoek Board, te weten mevrouw Frank (CDA), mevrouw van Haren (CDA) en de heer Kusters (Lokale partij). Een selectiecommissie heeft met alle drie een gesprek gevoerd. En alle drie op de vastgestelde criteria; ambitie, samenwerker, lef/flair, invloedrijk, kennis en samenstelling van de Board, als gelijkwaardig gekwalificeerd. Er zijn toen nog twee criteria toegevoegd, te weten; gender (vrouw) en geografie (werkend in de Oost Achterhoek). Kuster, voorgedragen door een vijftal lokale partijen uit Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Oude IJsselstreek, viel daarmee direct af. De twee CDA-vrouwen bleven over. Maar voor beiden geldt dat ze in een Oost-Achterhoekse gemeente werken. Opmerkelijk is dat de keuze op de kandidaat gevallen is die niet in de Oost Achterhoek woont. Zelfs niet in één van de bij de Regio Achterhoek aangesloten gemeenten. Als zij door de Achterhoek Raad geaccepteerd wordt, is zij de tweede gemeentelijke bestuurder, naast Kok uit Aalten, die niet in één van de aangesloten gemeenten woont. Opmerkelijk is ook dat de samenstelling van de Board een criterium is, terwijl dat blijkbaar alleen geografisch maar niet politiek geldt. Lokale partijen vertegenwoordigen wel ongeveer 30% van het Achterhoekse electoraat; daar lijkt het AB van de Regio Achterhoek geen boodschap aan te hebben.”

'Opmerkelijk: Van Haaren woont niet in de Achterhoek'

Burgemeester Boumans
OOG ergerde zich eerder al aan uitspraken van Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van de Achterhoek Raad. Boumans zou gedreigd hebben met herindeling als de zeven gemeenten niet beter zouden samenwerken. Boumans zegt zelf geen voorstander te zijn van herindeling maar dat die suggestie vanuit de organisaties en ondernemers komt. OOG zegt nu onvoldoende vertrouwen in de Achterhoek Raad te hebben. CDA-wethouder Van Haaren werd met grote meerderheid gekozen in de Achterhoek Board.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids