Foto:
Columns

Frank Zand | Zand- en kleiboeren

Zand- en kleiboeren

Vroeger had ik boerenkinderen in de klas (komt dat niet uit een of ander liedje?). Ik kwam er weleens op bezoek. Wat me opviel was dat ze altijd van die grote keukens hadden met veel vliegen. Wellicht is een deel van die boerenkinderen inmiddels zelf boer of boerin. En moeten ze veel harder werken dan wij met onze schrijfsels. En gaan ze 1 oktober demonstreren in Den Haag. Wel goed dat daar weer eens wordt geprotesteerd door gasten die echt een goede reden hebben.

Boeren worden vast nog gekker van allerlei beleid dan wij, niet-boeren. Ze stikken in de stikstofregels. Ze worden soms belaagd door dierenactivisten. Die vaak best gelijk hebben maar het ook vaak fout aanpakken. Net zoals veel andere activisten. Boeren hebben te maken met dieren die zich niet aan door vakbonden afgedwongen rusttijden houden. Ze willen dieren fatsoenlijk behandelen, althans de boeren die ik ken. Misschien een vertekend beeld want ik ga vooral met fatsoenlijke boeren om.

Maar het dierwaardig behandelen van dieren wordt ze moeilijk gemaakt door de industrie, de handel, de supermarkten en uiteindelijk dus door ons, de consumenten. Niet zozeer door de consumenten die ik ken, want ik ga vooral met fatsoenlijke consumenten om. (Binnenkort een link naar een bijlage met analyses en statistieken. Of misschien ook wel niet.) De oplossing lijkt simpel: consumenten moeten een fatsoenlijke prijs betalen voor eetbare lijken, zodat dat vlees niet zo goedkoop mogelijk geproduceerd hoeft te worden, met alle gevolgen voor het dierenwelzijn en het boerenwelzijn. O ja, en voor het milieu en het klimaat.

Iedereen die de boeren steunt in hun onvrede en protest, maar wel vlees in de aanbieding koopt, is een hypocriet. Ik ken ze; ook al ga ik alleen met fatsoenlijke hypocrieten om, het blijven hypocrieten. Ook al schrijven ze stukjes over andere hypocrieten omdat ze wekelijks een betaald boertje laten in een krant.

En dat er een verkeerschaos ontstaat door een optocht aan trekkers ... geen probleem. Dan maar een file, de auto's - met meestal maar 1 persoon erin - worden deels bestuurd door mensen met bullshitbanen. Als de vluchtstrook vrij blijft, kunnen artsen, verpleegkundigen, monteurs en installateurs daarover voorrang krijgen. En de coaches, managers en schrijvers komen maar wat later op hun werk.

Alweer zo'n simpele oplossing. Schrijven is echt makkelijk.

Meer berichten