De eervol ontslagen drie brandweerlieden met geheel links brandweercommandant Ilona Oolthuis-Cuppers en geheel rechts burgemeester Annette Bronsvoort. Foto: Theo Huijskes
De eervol ontslagen drie brandweerlieden met geheel links brandweercommandant Ilona Oolthuis-Cuppers en geheel rechts burgemeester Annette Bronsvoort. Foto: Theo Huijskes (Foto: )

Maar liefst negen Koninklijke Onderscheidingen in Lichtenvoorde

Massaal eerbetoon voor vrijwillige brandweer Oost Gelre

Door Theo Huijskes

OOST GELRE - Zaterdagavond 30 november 2019. Velen, in dit geval zowel direct als indirect betrokkenen, vragen zich af of er door burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre een nieuw record wordt gevestigd. De gemeentelijke bestuursfunctionaris heeft op deze avond namelijk als taak om in opdracht van Zijne Majesteit de Koning in beide grote kernen -Groenlo en Lichtenvoorde- samen maar liefst twaalf Koninklijke Onderscheidingen uit te reiken aan leden van de gemeentelijke brandweer. Deze bijzondere eer komt tijdens de jaarlijkse feestavond toe aan drie brandweervrijwilligers in Groenlo en negen brandweervrijwilligers in Lichtenvoorde.

Tijdens de feestavond van de Brandweer, post Lichtenvoorde, gehouden in de kantine van de brandweerkazerne aan de Vragenderweg, is het Annette Bronsvoort zelf, die aan het begin van haar eerste in de rij van vele toespraken, de aanwezigen laat weten dat er inderdaad een record is gebroken en dat niet alleen onder het bewind van haar als burgemeester, maar dit ook in het bestaan van de gemeente Oost Gelre.

Wat uw verslaggever desondanks vooraf niet heeft kunnen bevroeden, dient zich vervolgens aan in de goed bezette, tevens gezellige brandweerkantine. Een ruim drie uur durend programma, dat helemaal in het teken staat van niet alleen de negen Koninklijke Onderscheidingen, maar ook nog eens in het teken van de uitreiking van tal van onderscheidingen, toegekend door Brandweer Nederland, als blijk van waardering en erkenning aan brandweerlieden met een lange, tevens trouwe staat van dienst. Als gevolg hiervan wordt het onderscheidingen-spektakel een ware onemanshow van in dit geval gastvrouw en spraakwaterval Ilona Oolthuis-Cuppers, als zijnde de brandweercommandant van de post Lichtenvoorde.

Onderscheiden in verband met eervol ontslag
Beide onderscheidingen worden in ontvangst genomen door onder andere een drietal brandweerlieden met een lange staat van dienst, aan wie eervol ontslag is verleend. Het gaat in dit geval om Barry Hendriks, werkzaam in de periode 1991 tot heden als voornamelijk hoofdbrandwacht, Wilfried Bluemink, werkzaam in de periode 1989 tot heden als voornamelijk hoofdbrandwacht en Wilfried Huinink, eveneens werkzaam in de periode 1989 tot heden en dat als brandmeester.

In haar toespraak aan het adres van de drie scheidende brandweerlieden, laat burgemeester Annette Bronsvoort in eerste instantie weten dat het grote aantal jubilarissen op geen enkele manier iets afdoet aan de individuele waardering en erkenning. Om vervolgens richting Hendriks, Bluemink en Huinink aan te geven dat het hier gaat om een drietal gepassioneerde brandweermensen, die de ontwikkeling van de brandweer in Oost Gelre in het algemeen en in Lichtenvoorde in het bijzonder vorm en inhoud hebben gegeven. "Niet alleen vanwege jullie actieve periode van circa dertig jaar, maar nog meer op de manier waarop jullie die periode glans hebben gegeven, hebben jullie met alle collega's om jullie heen er een steentje aan bijgedragen dat de gemeente Oost Gelre in de Atlas over Nederland wat betreft maatschappelijke participatie de eerste plaats inneemt."

Ilona Oolthuis-Cuppers noemt Barry Hendriks in haar toespraak een man met een brandweerhart, die eigenlijk niet gemist kan worden, zegt van Wilfried Bluemink dat het aspect fanatisme zijn belangrijkste, tevens voorbeeldige kenmerk is en geeft bij de persoon Wilfried Huinink aan dat het hier om een medewerker gaat, die met alle onderdelen van het brandweerwezen te maken heeft gehad en zich daarom een meer dan allround brandweerman mag noemen.

Onderscheiden in verband met lang dienstverband
Een zestal brandweerlieden wordt in combinatie met een bloemenhulde onderscheiden vanwege een lange staat van dienst. Het betreft in dit geval Freek Essink (20 jaar), Bart Wopereis (20 jaar), Ronald de Lange (26 jaar) en Jan te Kronnie (30 jaar), allen in de rang van hoofdbrandwacht, alsmede Darko Sanders (20 jaar) en Paul Tanck (26 jaar), in de rang van brandmeester.

Burgemeester Annette Bronsvoort zwaait ook nu alle lof toe aan het adres van deze zes jubilarissen. Zoals richting Freek Essink, die de brandweer naar een hoger niveau heeft getild, Bart Wopereis, die bekend staat als een manusje van alles, Ronald de Lange, die als chauffeur/voertuigbediende een indrukwekkende uitstraling heeft, Jan te Kronnie, die zijn dertigjarige ervaringen met anderen deelt, Darko Sanders, die alle rangen heeft doorlopen en Paul Tanck, die krijgt te horen dat goede wijn geen krans behoeft.

Ook in het geval van deze zes jubilarissen, is het Ilona Oolthuis-Cuppers die op treffende wijze hun doopceel weet te lichten. Zo krijgt Freek Essink te horen dat hij als voormalig Grollenaar zich enorm goed heeft aangepast. "Je bent en blijft een kritisch persoon, maar desondanks een welkome aanvulling." Bart Wopereis krijgt als chauffeur en met name als bediener van de sirene alle lof, Ronald de Lange krijgt te horen dat hij de man is die niets uit de weg gaat en de brandweercommandant laat verder weten dat Jan te Kronnie ook na dertig jaar nog steeds niet van ophouden weet. In het eerbetoon richting Darko Sanders en Paul Tanck wordt eerstgenoemde geroemd omdat hij vergeleken mag worden met een brandweerencyclopedie en daarnaast beschikt over een fotografisch geheugen en laatstgenoemde een brandmeester is met een karrenvracht aan ervaring.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Wat vindt u? Moet het uiterlijk van Zwarte Piet veranderen?Reageren!