'Wij vinden dat een tegenprestatie niet altijd vrijblijvend hoeft te zijn maar wel een bepaald doel moet dienen', aldus wethouder Hoenderboom.
'Wij vinden dat een tegenprestatie niet altijd vrijblijvend hoeft te zijn maar wel een bepaald doel moet dienen', aldus wethouder Hoenderboom. (Foto: Kyra Broshuis)

D66 vraagt naar nut verplichte tegenprestatie bijstandsgerechtigden

OOST GELRE - Staatssecretaris Van Ark heeft een nieuw plannen gemaakt voor de huidige Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk gaan, ook mensen met een arbeidsbeperking. Van Ark wil nu dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen in de bijstand een verplichte tegenprestatie gaan leveren.

Door Kyra Broshuis

Wantrouwen
De fractie van D66 in de gemeente Oost Gelre vindt dat dat wantrouwen opwekt bij de burgers. Jarno Hilge van deze partij zegt daarover het volgende: “Wij vinden dit geen goede oplossing, zeker niet nu wij met de eigen pilot van de gemeente al een goede stimulans hebben.” Hij wil van het college weten of de mening van D66 wordt gedeeld. “Is het college het met ons eens dat de gemeente zelf met een juiste inpassing van de Participatiewet moet kunnen komen? Bijvoorbeeld door middel van de werkpremie en is het college bereid om te gaan kijken of er een andere oplossing is, waarbij wel het vertrouwen van de burger in de gemeente blijft?”. Ook wil D66 weten of de huidige pilot wordt verlengd of eventueel blijft staan als de Participatiewet aangepast wordt. Nu is het nog zo dat bijstandsgerechtigden die aan de slag gaan een werkaanvaardingspremie ontvangen van 500,- euro en 1.000,- euro na zes maanden als men nog werk heeft.

Onze werkwijze werkt
Wethouder Jos Hoenderboom zegt dat het beeld van de verplichte tegenprestatie al is bijgesteld door het Kamerdebat. “Wij vinden dat een tegenprestatie niet altijd vrijblijvend hoeft te zijn maar wel een bepaald doel moet dienen. Als je alleen de nadruk legt op de verplichting, werkt dat, merken we ook in de praktijk, contraproductief. Lokale vrijheid bij het maken van keuze is een groot goed, we zijn immers ook zelf verantwoordelijk. De uitstroom (mensen die uit de bijstand gaan) van Oost Gelre ligt dan ook boven het landelijke gemiddelde. Onze werkwijze werkt dus. We hebben altijd een eigen inkleuring gegeven aan de invulling van de tegenprestaties. We gaan uit van de mogelijkheden en motivatie van de inwoners en het menselijke en maatschappelijke nut van de tegenprestatie. De uitstroomresultaten zijn ook over 2019 goed.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Moet de naam van ons treinstation worden veranderd?Reageren!