Het sportpark Het Wilgenpark van S.V. Grolse Boys, dat met ingang van 1 augustus niet meer in de huidige functie zal bestaan. Foto: Theo Huijskes
Het sportpark Het Wilgenpark van S.V. Grolse Boys, dat met ingang van 1 augustus niet meer in de huidige functie zal bestaan. Foto: Theo Huijskes

Wat gaat er gebeuren met sportpark Het Wilgenpark?

GROENLO - Over de fusie tussen de beide Groenlose voetbalclubs S.V. Grol en S.V. Grolse Boys, alsmede over de vestiging van de fusieclub op het sportpark Den Elshof is al veel gesproken en geschreven. Maar wat gaat er nu eigenlijk gebeuren met het sportpark Het Wilgenpark aan de Beltrumseweg in Groenlo, decennialang de vertrouwde thuisbasis van 'de Boys'? Reeds tijdens het fusieproces deden verhalen de ronde dat het de bedoeling is om op de locatie grond af te graven om er vervolgens een vijver aan te leggen, waardoor ter plekke op grote schaal de hengelsport kan worden beoefend met gedurende de wintermaanden, indien van toepassing, een unieke gelegenheid om er te kunnen schaatsen.

Door Theo Huijskes

Deze invulling werd nog eens bekrachtigd toen op 17 december 2019 de financiële afwikkeling van de fusie onderwerp van gesprek was tijdens een raadsvergadering van de gemeente Oost Gelre. Daarbij werd de nieuwe fusieclub door de gemeenteraad bij meerderheid van stemmen een bedrag van 320 duizend euro toegekend, te weten een bedrag van 170 duizend euro voor de aankoop van het sportpark Het Wilgenpark, alsmede een bedrag van 150 duizend euro als afkoop van de jaarlijkse subsidie ten behoeve van het onderhoud van het aan Grolse Boys toebehorende sportpark.

Het woord is aan de gemeente
Voorzitter Harry Paf van S.V. Grolse Boys geeft desgevraagd aan dat thans het woord aan de gemeente is. "Zij zijn nu aan zet, maar eerlijk gezegd, vind ik dat het op dit moment in gemeentekringen behoorlijk stil is over deze aangelegenheid. Wat ons betreft, even afgezien van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, vieren wij op zaterdag 4 juli op Het Wilgenpark met onze leden het geplande eindfeest. Een terechte feestelijke afsluiting na inmiddels '72 jaar Grolse Boys'. De vereniging is opgericht op 18 maart 1948. Na de eerste maanden gevoetbald te hebben op het terrein van de familie Pleiter, kon men al vrij snel verkassen naar een terrein van de familie Arfman, in een later stadium Het Wilgenpark genoemd. Direct na het eindfeest gaan wij alles opruimen en zullen we alle nog bruikbare materialen en waardevolle spullen, zoals de historie van Grolse Boys, overbrengen naar het sportpark Den Elshof. Daar nemen wij de tijd voor tot 1 augustus. Met ingang van die datum gaan wij namelijk al onze overeenkomsten opzeggen, onder andere die met betrekking tot verschillende verzekeringen. Een en ander betekent dat de verantwoordelijkheid voor het sportpark vanaf dat moment op het bordje van de gemeente komt te liggen."

Hengelsportvereniging heeft geen interesse
Daar waar menigeen in de veronderstelling is dat de Groenlose Hengelsportvereniging (GHV), opgericht in 1938 en inmiddels circa 550 leden tellende waaronder ook vele Duitsers, interesse zou hebben om gebruik te gaan maken van de opstallen bij Grolse Boys, ligt dat bij de betreffende vereniging zelf totaal anders. Voorzitter Erik Mentink vertelt dat tijdens de laatst gehouden algemene ledenvergadering besloten is om daar geen gebruik van te maken. "Wij hebben van de Boys-accommodatie altijd met veel plezier gebruik gemaakt. Maar dat is slechts voor vier tot vijf keer per jaar. Met dat soort incidentele bijeenkomsten is de vereniging destijds begonnen bij Café Nales op de Barakkenplaats met een vervolg in het voormalige Pioniersgebouw aan de Woerdseweg. Toen die locatie verdween, kregen wij bij de Boys een welkom onderdak voor incidenteel gebruik. Voor onze overige bijeenkomsten, vergaderingen en dergelijke blijven wij verbonden aan ons clubcafé De Kroon (voorheen Frielink) in de Notenboomstraat."

Uitnodiging aan verenigingen
Namens de gemeente Oost Gelre laat medewerker Peter Ballast weten bekend te zijn met de mededeling van de Groenlose hengelsportvereniging dat men geen gebruik wil maken van de opstallen. "Dat is bijzonder jammer. Anderzijds is er nu een mogelijkheid voor andere sport-, culturele dan wel recreatieve verenigingen om hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken. Bijvoorbeeld een hardloopvereniging, die daarmee een ruimte heeft om zich voor- en achteraf te kunnen omkleden en zich te kunnen douchen. De invulling moet wel functie-gerelateerd zijn. Als gemeente wordt het niet vrijgegeven voor bijvoorbeeld opslagruimte. Overigens ligt er al een concepttekst klaar voor een oproep aan verenigingen en anderen om te laten weten of hiervoor belangstelling bestaat. De exploitatie wordt in ieder geval niet door de gemeente zelf ter hand genomen. Is er geen belangstelling, dan zal er tot sloop worden overgegaan." Ten aanzien van de afgraving van de beide voetbalvelden, kan Ballast nog geen concrete mededelingen doen. "Hiervoor zijn de onderzoeken in gang gezet. Van een concrete planvorming is op dit moment nog geen sprake."                

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden