Unieke raadsvergadering in Oost Gelre

OOST GELRE - De vierwekelijkse raadsvergadering van de gemeente Oost Gelre had afgelopen week een hele bijzondere uitvoering. Normaal gesproken komen de 21 raadsleden samen in de raadszaal van het stadhuis in Groenlo om te vergaderen. Daarbij zijn ook de burgemeester, wethouders, de griffie, verschillende ambtenaren, de pers en belangstellenden aanwezig. Afgelopen week liep dat, in verband met de coronacrisis, heel anders.

Door Kyra Broshuis

Twee raadsleden aanwezig
Er was, naar aanleiding van de geannuleerde raadsvergadering van 17 maart ,een nieuwe vergadering uitgeschreven voor maandag 30 maart. Deze raadsvergadering zou sowieso niet toegankelijk zijn voor publiek in verband met de coronacrisis. Het presidium (de voorzitter en de fractievoorzitters) heeft vervolgens ook de raadsleden verzocht niet bij deze raadsvergadering aanwezig te zijn. Zodoende meldden zich alleen de burgemeester en de griffier zich in de raadszaal. Omdat er geen wettelijk vereist quorum (minimaal aantal leden) aanwezig is voor de vergadering, wordt er een nieuwe vergadering gepland voor dinsdag 31 maart. Volgens de gemeentewet is er dan voor die nieuwe vergadering geen quorum nodig. Op dinsdag 31 maart zijn alleen de burgemeester, de griffier en twee leden van de gemeenteraad aanwezig. Eén van de coalitie, in dit geval Niek Bragt van het CDA, en één van de oppositie en dat is Gerard Klein Gunnewiek van Nieuwe Liberalen og.

“Deze leden kunnen, conform de gemeentewet, rechtmatige raadsbeslissingen nemen. Deze werkwijze wordt ondersteund door een bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de gevolgen van de huidige situatie voor de continuïteit van het bestuur van de Nederlandse gemeenten”, legt de burgemeester uit. “De raadsvergadering van 31 maart kent, wettelijk bepaald, dezelfde agenda als 30 maart. In deze raadsvergadering worden alleen besluiten genomen over voorstellen die als ‘hamerstuk’ op de agenda staan. Deze voorstellen zijn in de raadscommissie op 3 maart besproken. In de commissie was er overeenstemming over deze onderwerpen, waardoor de gemeenteraad er niet verder over hoeft te debatteren. De raadsvergadering op 31 maart duurt daarom naar verwachting ook slechts enkele minuten.” En dat was zo.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden