Ook patiënten opgevangen in SKB. Foto: Clemens Bielen
Ook patiënten opgevangen in SKB. Foto: Clemens Bielen

Burgemeester Bronsvoort over de perikelen rondom het SKB

Burgemeester Bronsvoort over de perikelen rondom het SKB

‘We verwacht-en op korte termijn bericht te krijgen van de minister’

OOST GELRE - Het voortbestaan van het SKB is ook in de gemeente Oost Gelre een belangrijk onderwerp van gesprek. Het is immers hét ziekenhuis voor deze gemeente en daarnaast een hele belangrijke en grote werkgever. De fractie van OOG wil graag weten wat er in de Regiogroep, waarin burgemeester Bronsvoort zitting heeft, is besproken. De Regiogroep bestaat uit leden van de raden van bestuur van Slingeland Ziekenhuis en SKB, vertegenwoordigers van het MSC (Medisch Specialistisch Coöperatief Achterhoek), huisartsen Oost- en West-Achterhoek, verloskundigen in de regio, de Cliëntenraad, Zorgbelang Inclusief, Witte Kruis Ambulancediensten, Achterhoekse colleges van B en W en zorgverzekeraars Menzis en VGZ. Voorzitter is Menzis-directeur Joris van Eijck.

Geen bijeenkomsten
Burgemeester Bronsvoort: “In de afgelopen weken hebben de ontwikkelingen met betrekking tot Santiz zich in rap tempo opgevolgd. Er gaat de laatste weken vrijwel geen dag voorbij of er wordt in de media over de ingewikkelde bestuurlijke situatie binnen Santiz geschreven. De huidige situatie laat zich beschrijven als een situatie van conflict en onderling wantrouwen tussen de diverse bestuurlijke geledingen die bij de beide ziekenhuizen betrokken zijn. Een voorbeeld daarvan is het vertrek van de heer R. Folter als interim voorzitter van de Raad van Bestuur van Santiz, nauwelijks twee maanden na zijn aanstelling.” De burgemeester zegt dat Regiogroep tot nu toe nog niet bij elkaar is geweest en dat de burgemeesters uit de Achterhoek zich grote zorgen maken. “Er stond voor ons geen andere weg meer open dan de weg naar de minister. Op 28 april jongstleden hebben de burgemeesters uit de Achterhoek (aangevuld met de burgemeester van Doesburg) zich tot de Minister van Medische Zorg gewend met het verzoek zijn invloed aan te wenden om de continuïteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in de regio te borgen. Wij verwachten dat de minister op hele korte termijn zal laten horen hoe hij zijn invloed wil aanwenden.”

Masterplan is onbekend
OOG wil weten of Menzis de initiator is van de Regiogroep en wat dan de meerwaarde van deze groep is in relatie tot het zogenaamde masterplan van Menzis. “De Raad van Bestuur van Santiz heeft aangegeven een ‘Regiogroep duurzame medische specialistische zorg’ in de Achterhoek op te zetten. Maar ook vanaf diverse andere zijden is aangedrongen op breed overleg over de toekomst van de ziekenhuiszorg in de Achterhoek”, legt Bronsvoort uit. “Zo heeft de minister er, naar aanleiding van Kamervragen in een brief op 3 december 2019, op gewezen dat er overleg moet zijn met een brede groep partners waaronder de gemeenten. De minister heeft Menzis opgeroepen een actieve rol te spelen. Wij zijn niet op de hoogte van het bestaan van een Masterplan voor de ziekenhuiszorg in de Achterhoek. Wel is in de ‘Thematafel de Gezondste regio’ van de Achterhoek haar Regiobeeld Achterhoek 2030 ingebracht. Dit betreft een coproductie van Menzis en de partijen die actief zijn in de Thematafel, waarin een breed beeld over de zorg in 2030 wordt geschetst. Het regiobeeld is een van de ingrediënten voor de regiovisie Achterhoek, die door de thematafel Gezondste Regio wordt ontwikkeld.” De burgemeester zegt toe de raadsleden op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen rondom deze zaak.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden