Frank temidden van de Ajax jeugdselectie tijdens het Marveldtoernooi 2019
Frank temidden van de Ajax jeugdselectie tijdens het Marveldtoernooi 2019 (Frank Lageschaar)

Initiatiefnemer voor Cruyff Court richt zich tot gemeente

'Als wij medewerking willen verlenen moet het college de gemeenteraad vragen om hier budgetten voor beschikbaar te stellen'

Door Henri Walterbos

GROENLO - Het lijkt nog een lange weg alvorens Grollenaar Frank Lageschaar zijn initiatief tot het verwezenlijken van een Cruyff Court in zijn geboorteplaats kan verwezenlijken. Lageschaar schreef de gemeente een brief waarin hij onder andere aangeeft zelf ook financieel bij te willen dragen aan de realisatie van een dergelijke court. Een Cruyff Court is een klein omheind voetbalveld van kunstgras.

Lageschaar schrijft dat het op 5 september 2021 vijfendertig jaar is dat hij een nek-dwarsleasie opliep. “Ik heb mijn idool Johan Cruyff persoonlijk ontmoet en gesproken en wil mijn ‘35-jarig jubileum’ inzetten om een Johan Cruyff Court te realiseren in Groenlo. Ik wil zelf op mijn eigen wijze ook financieel bijdragen middels het rijden van een sponsortocht tussen mijn officiële woonplaats Enschede en Groenlo. Ik ben van plan dan een hele dag te gaan rijden.” Het court staat op de bucketlist van Lageschaar, net als het definitief terugkeren naar zijn geboortestad als de verzorging dat toestaat. Het is voor Lageschaar belangrijk dat hij zich kan inzetten voor het welzijn van kinderen: “Ik kan zelf niet meer sporten maar mijn passie nog wel overbrengen op de jongere generaties.” Lageschaar heeft de afgelopen jaren meer dan honderd voetballen met de naam Cruyff erop weggegeven aan kinderen. “Kinderen zijn eerlijk en spontaan en ik doe het voor ‘de glimlach van een kind’.”

Johan Cruyff heeft ruim twintig jaar geleden de Cruyff Foundation opgericht. De Foundation realiseert overal ter wereld Cruyff Courts om zoveel mogelijk kinderen de ruimte te geven om te sporten en bewegen, waarbij er speciale aandacht is voor kwetsbare kinderen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de Foundation. Afgelopen week werd Lageschaar bedankt voor zijn initiatief onder de vlag van de Cruyff Foundation en officieel benoemd tot vrijwiliger van de Foundationn vernoemd naar zijn idool.

Gemeente
D66 juicht het plan toe en heeft het college gevraagd om zijn medewerking te verlenen. Bij monde van wethouder Bart Porskamp reageert de gemeente op het schriftelijke verzoek van Lageschaar. “Er is op dit moment geen visie op de inrichting van de gezonde leefomgeving in Oost Gelre. Er zijn op dit moment dus ook geen structurele budgetten om het initiatief te ondersteunen. Als wij medewerking willen verlenen moet het college de gemeenteraad vragen om hier budgetten voor beschikbaar te stellen. Op vrijdag 3 juli is (digitaal) gesproken met initiatiefnemer, de heer Lageschaar. De Cruyff Foundation stelt een aantal voorwaarden voordat er daadwerkelijk een Cruyff Court kan worden aangelegd. Er dient onder andere draagvlak te zijn in de buurt van de beoogde plek voor het Cruyff Court, een sociale programmering voor het structureel gebruik ervan en het beheer en onderhoud is de verantwoordelijkheid van gemeente. Op eigen initiatief is de heer Lageschaar gestart met een fondsenwerving. Deze drive waarderen wij enorm.”

Eigendom gemeente
Er is door de gemeente navraag gedaan bij de Cruyff Foundation. “Een Cruyff Court wordt altijd eigendom van de gemeente en een aanvraag moet dan ook officieel vanuit de gemeente gedaan worden. De Cruyff Foundation heeft aangegeven dat de kosten voor aanleg ongeveer € 150.000,- en beheer en onderhoud ongeveer € 5.000,- tot 10.000,- per jaar zijn. Een behoorlijk bedrag. De heer Lageschaar is daarom gewezen op een alternatief. Het project ‘schoolplein 14’. Dit is een project waarbij samen met kinderen van een basisschool drie coatings (verflagen) worden uitgekozen om op hun schoolplein aan te brengen. Naast deze coatings ontvangt de school vervolgens ook een sportmaterialen-pakket, een box met spelkaarten en het ‘14 regel bord’ voor op het schoolplein. Kosten van dit totale project zijn € 8.000,-. Op woensdag 22 juli is een vervolgoverleg gepland met initiatiefnemer. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te scheppen maar ook de energie en drive van de heer Lageschaar te waarderen."

Cruyff Court Lichtenvoorde
Bij speciaal onderwijsschool het Bariet in Lichtenvoorde is reeds een zogenaamde Speciaal Cruyff Court gerealiseerd. Naast Cruyff Courts in de wijken, realiseert de Cruyff Foundation Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een beperking. Speciale Cruyff Courts zijn aangepast aan de behoeften van deze kinderen. De Speciale Cruyff Courts worden aangevraagd door de desbetreffende instelling / schoolbestuur. Zij zijn eigenaar, verantwoordelijk voor het sociale programma, beheer en onderhoud. Dat is een wezenlijk verschil met een Cruyff Court in de wijk. Doneren kan middels zijn actiepagina op de site van de Cruyff-Foundation. Klik hier om uw steentje bij te dragen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden