De plannen voor de megamestvergister zorgen al vanaf 
het begin voor onrust bij omwonenden. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws
De plannen voor de megamestvergister zorgen al vanaf het begin voor onrust bij omwonenden. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

Mestverwerker RMS overgenomen door Windvision

Algemeen

Aanvullende gegevens voor vergunning zijn tijdig ingeleverd

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Het Duitse bedrijf RMS, dat in Groenlo op de Laarberg een grote mestvergister wil realiseren, is overgenomen door Windvision. Windvision is een van oorsprong Belgisch bedrijf met vestigingen in onder andere Frankrijk, Cyprus, Servië, Marokko en Senegal. Het bedrijf is gestart als ontwikkelaar van windenergieprojecten en noemt zich nu ‘een onafhankelijk leverancier van duurzame energie’.

Vergunning vernietigd
RMS was bezig met het ontwikkelen van bioraffinagefabrieken in onder andere Venlo en Groenlo. Windvision neemt de geldende contracten met de veehouders over van RMS. Dat betekent dat de procedure voor de realisatie van de grote mestvergister op de Laarberg gewoon doorgaat. De plannen zorgen al vanaf de eerste bekendmaking voor onrust bij omwonenden en andere inwoners van Groenlo. Door de Stichting Megamestvergister Groenlo NEE is een rechtszaak aangespannen en vorig jaar heeft de rechter de vergunningen vernietigd. Het oordeel van de rechtbank was dat de provincie Gelderland onvoldoende heeft duidelijk gemaakt waarom er geen zogenaamde milieueffectrapportage ingediend hoefde te worden. RMS / Windvision moest voor 1 augustus aanvullende gegevens indienen op de bestaande aanvragen. Het betreffen aanvullende gegevens voor de aanvragen Wabo, Waterwet en Wet natuurbescherming en een nieuwe aanmeldnotitie Mer-beoordeling. De aanvullende gegevens zijn vorige week donderdag 30/7 ingediend, dus vóór de uiterste datum van 1 augustus, zo laat de gemeente Oost Gelre weten. De inhoudelijke beoordeling door de ODRN moet nog plaatsvinden. “Het streven is om nog in 2020 een ontwerpvergunning voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Indien zij positief besluiten wordt de ontwerpvergunning ter inzage gelegd en afhankelijk van het aantal zienswijzen, zal besluitvorming plaatsvinden in februari/maart 2021”, zegt de gemeentewoordvoerder.

Vragen van CDA en OOG
Al eerder stelden zowel het CDA als OOG vragen aan de wethouders Porskamp en Frank over de overname van RMS door Windvision. De partijen willen weten wat de gevolgen zijn voor het koopcontract dat RMS heeft gesloten met de Laarberg. Volgens de wethouders verandert er niets: “Laarberg heeft een contract met RMS. In het algemeen geldt dat de aandelen van een bedrijf altijd veranderen van eigenaar. Dit doet niks af aan het contract.” OOG vraagt wat de ervaring is van Windvision met (grootschalige) mestverwerking. Volgens de wethouders heeft het bedrijf veel ervaring met duurzame energie in de breedste zin van het woord. Ook wil OOG weten hoe het zit met de verkoop van de grond op de Laarberg. Het gaat hierbij om een privaatrechtelijk contract, zo leggen de wethouders uit, en dat blijft staan. Het college wil verder niet speculeren over de kans op daadwerkelijke realisatie van de mestfabriek.

Wordt vervolgd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids