KIJKJES VAN DE GROLSE STADSTOREN

Openheid en de OOG-fractie in de gemeenteraad

Het was de laatste maanden wat stil op het gemeentelijke vlak, beste Grollenaren. Zomerreces, precies. Maar daar maakte vorige week de OOG-fractie in de gemeenteraad van Oost Gelre voortijdig een eind aan. Een van de leden van OOG, Paul Wallerbos, is uit de fractie gestapt en gaat nu zoals dat zo fraai heet zelfstandig verder. Jullie zullen het ook hebben gelezen. Landelijk kennen we het systeem van een uit de fractie stappend lid goed, want het komt regelmatig voor. Als ik me goed herinner was Tweede Kamerlid Aarden midden jaren zestig vorige eeuw de eerste die uit een Tweede Kamerfractie stapte, uit de toenmalige KVP en hij ging later verder in de PPR (Politieke Partij Radicalen). Maar als ik me wederom goed herinner was er hier in het toenmalige zelfstandige en markante stadje Grol al een raadslid dat in de jaren vijftig uit de KVP-fractie stapte. We zijn altijd al trendsetters geweest, nietwaar?

De fractie OOG staat voor Onafhankelijken Oost Gelre. Maar Wallerbos maakt zich dus los van die Onafhankelijken en lijkt daarmee eigenlijk nog onafhankelijker te worden dan de onafhankelijken zelf, een soort OOOG dus (met drie ‘o’s). Ongelooflijk Onafhankelijken Oost Gelre. Dan ben je echt onafhankelijk.

Ik wil het nu niet hebben over de steeds (terecht) opkomende vraag of een vertrekkend fractielid ook uit de raad zelf moet vertrekken omdat hij niet meer de partij vertegenwoordigt waar hij zijn zetel aan te danken heeft.

Mij interesseert als burger nog meer de vraag naar het waarom van het vertrek. Waarom is hij uit de fractie gestapt, wat waren de pijnpunten, waar wringt de schoen; zijn het ideologische motieven of zijn het dingen van praktische of persoonlijke aard?

Om dat te weten te komen dook ik meteen op het bericht in onze eigen Groenlose Gids (informatiebron) en daar las ik een verklaring die van OOG en Wallerbos samen was, dus toch een vorm van samenwerking.

Ik moet zeggen dat de inhoud me teleurstelde. Het was een van voorzichtigheden en vaagheden bolstaand proza. Zinnen als: “Ze zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er te veel verschil bestaat over de manier waarop vorm en inhoud moet worden gegeven aan de visie van OOG op korte en lange termijn. Met name door deze verschillen is wederzijds besloten op een respectvolle manier uit elkaar te gaan.” Tot zover de citaten.

Het is zo dat in de politiek dagelijks wordt geroepen dat er met de burgers op begrijpelijke manier moet worden gecommuniceerd. Niet met statige en geheimzinnige zinnen vol onbegrijpelijke vaktermen waardoor een gewoon burger al snel in het grote bos verdwaalt. Nee, heldere en duidelijke taal, verstaanbaar en begrijpelijk voor iedereen.

OOG is een plaatselijke partij die zich dus alleen met Oost Gelre bezighoudt en dat is trouwens al moeilijk genoeg. Als er een probleem is zoals nu, dan is het toch niet meer dan normaal dat je dat ook uitlegt aan je achterban die allemaal in deze gemeente wonen. Anders hadden ze niet mogen stemmen. Het is nu voor OOG en Paul Wallerbos dus een uitgelezen mogelijkheid én noodzaak met de burgers te communiceren en dat in gewone taal.

Het is misschien soms pijnlijk, maar als je als politieke partij zweert bij duidelijkheid dan is dit het moment dat toe te passen.

Normaal weten politieke partijen de kranten snel te vinden (ook OOG) en hier is dus een prachtkans om een duidelijke uitleg te geven.

Ik zou als ik OOG en Wallerbos was dit stukje serieus nemen en tekst en uitleg geven. Daar hebben de burgers recht op. Dank alvast!


Torenwachter

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden