Prins Edwin II (rechts) en adjudant Robby bij de carnavalsetalages. Foto: PR
Prins Edwin II (rechts) en adjudant Robby bij de carnavalsetalages. Foto: PR

De Knunnekes gaan van start met ‘SnoeteRoete’ op ‘de elfde van de elfde’

Algemeen

Coronacrisis kan carnavalscampagne niet stoppen

Door Theo Huijskes

GROENLO - Dat bestuur en leden van carnavalsvereniging De Knunnekes in Groenlo alles in het werk stellen om als gevolg van de huidige coronacrisis een alternatieve campagne voor het seizoen 2020-2021 uit hun kleurrijke steek te kunnen toveren, bleek reeds donderdag 11 november jl. oftewel op ‘de elfde van de elfde’. Dit werd onder andere in duidelijke Grolse taal verwoord door president Maarten Kooiker en vorst Miquel Porskamp, die staand bij het Grols Kanon op het Noorderbastion met de aankondiging ‘Alaaf Mooie Gekken’ de carnavalsmeute toespraken met de alom, reeds 57 jaar bekende slogan ‘As deus was kas, was sas nog meer, ne Grolsen kump altied weer!’

De start van een nieuw carnavalsseizoen op donderdag de elfde november vond deze keer vanzelfsprekend niet plaats met het traditionele carnavalsschlagerfestival, in Knunnekes-kringen aangeduid als Tröntjesfestival. In plaats van dat altijd bijzonder gezellige festijn in De Lange Gang werd in het centrum van Groenlo (Beltrumsestraat) in één van de vele panden van prins carnaval 1996 Peter Gunnewijk een etalage met de toepasselijke naam ‘SnoeteRoete’ gedoopt. De doop kreeg een officieel tintje, omdat deze werd verricht door het nog steeds regerende prinsenpaar: Prins Edwin II en Adjudant Robby oftewel de gebroeders Reukers, die onder het motto ‘Neet te klone(n)!’ de nieuwe attractie een extra feestelijk tintje gaven.

Carnaval in de etalage
Het Knunnekes-bestuur is zich er terdege van bewust dat deze keer het carnaval niet gevierd kan worden zoals men dat gewoon is. “Maar kijken wat er in de huidige coronacrisis allemaal niet kan en niet mag, brengt ons geen steek verder. Wij willen ’t spul aan de gang houden!”, aldus president Maarten Kooiker. “Het is in deze zaak om nu in samenwerking met alle geledingen binnen onze club te kijken wat er wel mogelijk is. Met de carnavalsetalage ‘SnoeteRoete’ wordt daarmee een veelbelovende start gemaakt.”

Vanaf afgelopen donderdag tot en met Aswoensdag 2021 en dat is tot en met 17 februari 2021 zullen op het adres Beltrumsestraat 56 (voorheen Zeeman) in de etalages drie verschillende thema’s worden belicht. Deze zijn het Tröntjesfestival en Prinsenbal op 11 november, het thema pronkzittingen c.q. buutavonden op 11 december en vanaf 11 januari het thema Drie Dolle Dagen. Iedere keer met talrijke foto’s, video’s en andere carnavalsattributen. Daarbij zal de bak van de week van het duo Joost & Martijn niet ontbreken, net zoals een prijsvraag met toepasselijke prijzen voor de jeugd.

Pronkzittingen en Jeugdcarnaval
Omdat ook de zes pronkzittingen in januari geen doorgang kunnen vinden, is de feestcommissie van CV De Knunnekes achter de schermen druk bezig om in januari een alternatieve buutavond aan te kunnen bieden. Daarbij de gedachtegang hanterende dat het niet kan om één van de parels van het Grolse carnaval aan iedereen voorbij te laten gaan. Er wordt derhalve gewerkt aan een feestelijke en kleurrijke online variant. Als de nu al prijsgegeven voortekenen niet bedriegen, wordt dat een groots spektakel.

Daarnaast is ook de jeugdcommissie met man en macht bezig om alternatieve vormen te vinden waarin er toch carnaval onder en door de jeugd gevierd kan worden. Bij de opzet en invulling zullen ook de Groenlose basisscholen worden betrokken. Dit alles onder het toeziend oog van het nog steeds regerende prinsenpaar Edwin II en Robby, die onder het motto ‘We’j loat ons neet aftuigen!’ blijven volharden in de strijd om straks de geschiedenisboeken in te gaan met de titel ‘Langstzittende prinsenpaar aller tijden!’

Virus zelftest voor Prinsen- en Eregarde
Ook is het de Prinsen- en Eregarde binnen de Grolse carnavalsclub, in de regel de meest spraakmakende geleding, die ook in coronatijd terdege van zich laat horen. Onder de aanduiding ‘Virus zelftest’ kregen in de afgelopen week alle leden van deze garde (op de eerste plaats alle oud- prinsen en adjudanten, alsmede tal van leden met bepaalde verdiensten voor de vereniging) thuis een brief aangereikt met daarbij een pakketje met daarin een in de huidige tijd te dragen mondkapje (een kleurrijk ‘moelemasker’), en een zelftestpakket met daarbij een duidelijke, tegelijkertijd carnavaleske instructie. Een bewonderenswaardig initiatief van Fluit & Duit (het prinsenpaar van 2018: prins Henk-Jan I ten Brincke en adjudant Maurice Gelinck) oftewel de leiders van deze garde.

Om het hoofdstuk ‘Corona-Carnaval’ tot dusver compleet te maken, mag hier niet onvermeld blijven dat er tussen de bedrijven door ook nog een schitterende videoclip is opgenomen met de titel ‘Grolsen Veur Altied!’ Een prachtig nummer, dat gezongen wordt door Jeroen Doest. Aan het eindresultaat is verder medewerking verleend door het Knunnekes-buutorkest onder leiding van Bas Konings, Christof Elsinghorst, Dorus Wolters en Michel Hoitink. 


Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant