Vijf woningen op de Kloezedijk
<p>Het wordt straks prachtig wonen aan de Kloezedijk in Lievelde. Foto: Kyra Broshuis</p>

Het wordt straks prachtig wonen aan de Kloezedijk in Lievelde. Foto: Kyra Broshuis

Vijf woningen op de Kloezedijk

LIEVELDE - De gemeente Oost Gelre is in principe akkoord met het verzoek om maximaal vijf huur- of koopwoningen te realiseren op het perceel Kloezedijk 5, 5A in Lievelde. Daarvoor moet de bestemming gewijzigd worden van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’.

Door Kyra Broshuis

Saneringsregeling varkenshouderij
Na sloop van alle aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing, met een oppervlakte van ongeveer 1.200 m2, is het de bedoeling om een aantal woningen te bouwen. De eigenaar van het perceel heeft zich ingeschreven voor de ‘Saneringsregeling Varkenshouderij’ en hiervoor de beschikking gekregen. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven die een behoorlijke geurbelasting geven in de omgeving. In deze regeling zit een verplichting om te stoppen met de varkenshouderij op deze locatie en hiervoor ook de bestemming voor de intensieve veehouderij in te leveren. Daarnaast moeten alle gebouwen die gebruikt worden voor de varkenshouderij binnen 14 maanden gesloopt worden. Met deze regeling wordt ingezet op het mooier maken van het buitengebied, vandaar de verplichting om de varkensstallen te slopen.

Woningen met landschappelijke inpassing
“De bouw van woningen past binnen het gemeentelijk beleid”, zegt wethouder Marieke Frank. “Daarom willen wij meewerken aan het verzoek om bestemmingswijziging. Het opheffen en slopen van een intensief veehouderij aan de rand van Lievelde én vervolgens de bouw van woningen met een landschappelijke inpassing, past goed in onze plannen.” Voor Lievelde stond de locatie aan de Kloezedijk 5 in de ruimtelijke verkenning als een kansrijke landschappelijke woondroebel benoemd. Het woondroebelbeleid, welke nog in ontwikkeling is, is niet op dit perceel van toepassing. Grofweg komt het erop neer dat het perceel niet voldoet aan de minimale perceelsoppervlakte (erfoppervlakte minimaal 1 ha) die noodzakelijk wordt geacht voor woningbouw in combinatie met landschappelijk inpassing. Tevens voldoet het perceel met de huidige opstallen niet aan de sloopopgave van minimaal 4.000 m2 aan agrarische bebouwing. Op het huidige agrarisch perceel wordt ongeveer 1.200 m2 gesloopt. “Desondanks willen we dit als een afzonderlijk plan beoordelen vanwege de forse kwaliteitswinst die op het perceel behaald kan worden. Enerzijds door het weghalen van de bestemming ‘Intensieve Veehouderij’ zo dicht bij de kern. Anderzijds de kansen voor een goede landschappelijke inpassing”, besluit Frank.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden