Boerijendijk en Klaverdijk blijven toch open

Boerijendijk en Klaverdijk blijven toch open

ZWOLLE - Het instellen van een ‘geslotenverklaring (uitgezonderd bestemmingsverkeer) op de Klaverdijk en de Boerijendijk in Zwolle is van tafel. De maatregel, bedoeld om de verkeersoverlast bij Zwolle als gevolg van de N18 te verminderen, heeft weinig draagvlak bij de buurtbewoners.

Door Kyra Broshuis

Berkelland gaat niet akkoord
Daarbij is het zo dat een gedeelte van de maatregel zou moeten plaatsvinden op grondgebied van de gemeente Berkelland. Die gemeente heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de afsluiting van de Klaverdijk. Het instellen van een geslotenverklaring op de Klaverdijk zonder instemming van gemeente Berkelland zou alleen kunnen als als de afsluiting begint ter hoogte van de Professor Casimirweg. Dit is voor gemeente Oost Gelre geen optie.

“We hebben over de geslotenverklaring gesproken met de klankbordgroep, de politie en buurgemeente Berkelland. Ook hebben enkele inwoners, ondernemers en schoolkinderen, contact gezocht met de gemeente om hun mening te delen over de plannen voor een geslotenverklaring”, legt wethouder Bonsen uit. “Uit de klankbordgroep staat alleen Het Reirinck positief tegenover het besluit om een geslotenverklaring in te stellen. De politie staat niet negatief tegenover het instellen van een geslotenverklaring, maar geeft wel aan dat het niet goed mogelijk is de geslotenverklaring te handhaven en dat dit ook geen prioriteit zal krijgen.”

Er wordt nu gekeken naar een andere oplossing met meer draagvlak.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden