Buurtbewoners viaduct Zwolle krijgen geen zitting in besliscommissie

OOST GELRE - De Zwolse buurt van het geplande viaduct bij de N18 krijgt geen zitting in de zogenaamde besliscommissie. Wel mogen de buurtbewoners meepraten over de plannen.

Door Kyra Broshuis

Walter Leemreize van het CDA wil van het college weten hoe het zit. “In de raadsvergadering van 24 november 2020 heeft de CDA-fractie vragen gesteld over de aan te leggen viaduct N18 nabij de Zwolseweg. We hebben toen onze verbazing uitgesproken dat, vanwege een plotselinge interventie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, genoemde viaduct ter discussie zou staan. Een viaduct dat voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Zwolle en Lievelde van groot belang is. Wij hebben toen aangegeven dat er gezocht moet worden naar een creatieve/innovatieve oplossing waarbij met de aanleg van de viaduct tevens de Grolse Linie, in het bijzonder de in bodem aanwezige Franse Schans, gerespecteerd wordt en mogelijk indirect zichtbaar en herkenbaar gemaakt wordt. Wij hebben het college gevraagd hierin een actieve rol oppakken. Op 10 januari jl. heeft dhr. Nijhof namens de buurt/omgeving Zwolseweg aan alle fractievoorzitters van deze raad een mail gestuurd waarin hij zijn zorg uitspreekt over de rol die de buurt in het proces krijgt van Rijkswaterstaat en hij het gevoel heeft dat de creatieve/innovatieve oplossingsrichtingen/alternatieven van de buurt niet volwaardig in de besluitvorming worden meegenomen. Wat is nu precies de rol van de buurt in het proces?”

Speciale commissie
Wethouder Karel Bonsen zegt dat het proces loopt en dat er contact én overleg is met de buurt. “De buurt is er nadrukkelijk bij betrokken en heeft een alternatief plan ingediend. Dat plan is ook gepresenteerd. Alle plannen worden opnieuw tegen het licht gehouden en het plan van de buurt wordt ook gepresenteerd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De buurt krijgt uiteraard ook bericht van de uitkomst van die presentatie.” Zelf meedoen in de afweging is echter niet aan de orde, zegt de wethouder. “Daar is een speciale commissie voor waar de buurtbewoners geen zitting in hebben. Dat geldt overigens ook voor de andere planindieners.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden