Ondernemers Oost Gelre luiden de noodklok
<p>Benno Voorhuis geeft acht doosjes KRACHT met bijbehorende brandbrief aan burgemeester Bronsvoort. Foto: OFL</p>

Benno Voorhuis geeft acht doosjes KRACHT met bijbehorende brandbrief aan burgemeester Bronsvoort. Foto: OFL

Ondernemers Oost Gelre luiden de noodklok

OOST GELRE - De horeca, winkeliers, kappers, schoonheidssalons en culturele instellingen in Oost Gelre staat het water aan de lippen. Zij zijn in grote financiële problemen geraakt en velen van hen staan voor de keuze om te stoppen met hun onderneming of iets heel anders te gaan doen. Om het luiden van deze noodklok kracht bij te zetten, heeft Benno Voorhuis, voorzitter van het Ondernemersfonds Lichtenvoorde, mede namens de GOV Groenlo en de Bedrijvenbundeling HaZiMa dinsdagmiddag 23 februari een brandbrief overhandigd aan burgemeester Bronsvoort.

De ondernemers benadrukken dat verdere verschraling van het huidige winkel- en horecabestand in de kernen van Oost Gelre op de loer ligt en dat dit ook gevolgen heeft voor het verenigingsleven dat medeafhankelijk is van sponsoring door deze ondernemers. Daarom willen de ondernemers dat de lokale politiek zijn invloed aanwendt om rechtstreeks of via de veiligheidsregio het kabinet te bewegen ondernemers toe te staan vanaf 3 maart hun zaken conform de maatregelen van voor deze lockdown te heropenen. Aansluitend aan de overhandiging van de brandbrief spraken enkele ondernemers in op het wekelijkse overleg van b&w. Hierover later meer.

De tekst van deze brief is hieronder integraal opgenomen:

Beste burgemeester Bronsvoort en wethouders Frank, Porskamp, Hoenderboom en Bonsen,

Namens de retailondernemers in Oost Gelre doen wij een dringende oproep om ons actief te steunen door via uw veiligheidsregio of anderszins het kabinet te bewegen om onze ondernemers toe te staan de deuren vanaf woensdag 3 maart weer te openen.

Onze winkeliers, kappers, horecaondernemers en cultuursector zitten te springen om op een veilige, verantwoorde en gastvrije manier hun klanten en bezoekers weer te ontvangen. Hiervoor liggen per sector slimme plannen en maatregelen klaar. Plannen die bewezen effectief zijn. Plannen die bijdragen aan het weer versterken van onze binnensteden. Plannen die het mogelijk maken op een verantwoorde manier gastvrij te zijn.

Terug naar situatie voor de huidige lockdown
Wij willen zo snel mogelijk terug naar een situatie waarin wij elkaar kunnen treffen zonder ons zorgen te hoeven maken over corona. Dit is ons perspectief. In de stappen hier naartoe, is de eerste die wij willen zetten het versneld gefaseerd teruggaan naar de situatie vóór de huidige lockdown waarbij retail, horeca en cultuur open waren. Ook toen waren we in staat om met gezond verstand en goede maatregelen te zorgen voor een gastvrije en veilige binnenstad.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk parallel open te gaan. Retail, horeca en cultuur versterken elkaar én de opening van deze sectoren draagt bij aan spreiding van bezoekers in tijd en over de beschikbare ruimte. In samenspraak met de sectoren willen we versneld ruimte bieden voor versoepeling. Daarbij willen wij niet bepaalde sectoren vertragen, maar iedereen versnellen. Daarbij is het logisch een onderscheid te maken tussen enerzijds doorstroomlocaties en andere locaties/ plekken waar de anderhalve meter afstand altijd te bewaren is, en anderzijds locaties waar dit lastig of onmogelijk is.

Winkelen is veilig te organiseren. Dit hebben ondernemers in samenwerking met de gemeente eerder al volop bewezen. Zowel individueel als via ondernemerscollectieven. Ook de horeca is klaar voor een verantwoorde opening en heeft hier een routekaart voor gepresenteerd. Tijdens de huidige lockdown bewijzen ondernemers zoals bakkers, slijters, drogisten en dierspeciaalzaken al dat zij veilig open kunnen zijn. Winkels zijn immers doorstroomlocaties en de anderhalve meter afstand is daarbij gewaarborgd. Het is nu tijd om de andere ondernemers ook de deuren weer te laten openen. Meer dan zeven op de tien ondernemers van wie de winkel nu gesloten is, geven aan het niet langer te redden. Wij kunnen dit lokale ondernemerschap niet missen. Onze ondernemers zorgen voor het kloppend hart in de binnenstad en de leefbaarheid in de wijk en buurtcentra. De vaten raken echter meer en meer verstopt en leidt tot onherstelbare schade. Het gevolg is (nog meer) leegstand, een onaantrekkelijke binnenstad en een aantasting van de leefbaarheid.

Hieraan gekoppeld doen wij een extra pleidooi voor de horeca, omdat de horecalocaties in onze gemeente eveneens een belangrijke rol vervullen voor de veiligheid in de vorm van spreiding in tijd en ruimte.

Conform de routekaart coronamaatregelen van de Rijksoverheid kan de detailhandel open bij afnemende besmettingen en is er ook ruimte voor versoepelingen in de horeca, de cultuur en bij kappers. Waar afstand houden lastig is of waar een bezoeker langer aanwezig is, zorgen slimme oplossingen, zoals reserveren en triage (bijvoorbeeld via sneltesten aan de deur) dat gedeeltelijke openstelling op een veilige, verantwoorde en gastvrije wijze kan plaatsvinden.

Veilig en gastvrij openen
Openen doen we met dezelfde voorzorgsmaatregelen die gelden in essentiële winkels als voorafgaand aan de lockdown die geldt sinds 15 december. Hiervoor hebben wij en gebruikten we al de richtlijn ‘Verantwoord winkelen’ die geldt in de winkel en de richtlijn ‘Winkelen en de openbare ruimte’ voor het winkelgebied. De belangrijkste maatregelen in de winkel blijven:

Houd 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen de onderneming;Kom zoveel mogelijk alleen;Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt;Doe doelgericht je aankopen en plan je bezoek;Maximaal 1 klant per 10 vierkante meter.

Klanten bewijzen dat zij zich strikt aan deze regels houden. Dat zien en merken we in de winkels die nog wel geopend zijn.

Click & collect was een voorzichtige stap richting openstelling. Het zorgt voor wat extra levendigheid en biedt ondernemers een extra mogelijkheid om contact te houden met hun klanten. Het blijkt echter om meerdere redenen volstrekt onvoldoende. Op 3 maart moet de volgende stap gezet worden. Die stap is dat ondernemers weer open kunnen.

In het belang van de leefbaarheid verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het voorafgaande in te brengen in uw overleg met de veiligheidsregio en/of op een andere wijze onder de aandacht te brengen bij het kabinet.

Namens de besturen:
Ondernemersfonds Lichtenvoorde: Benno Voorhuis, Liselotte Westerman, Eveline Zuurbier
GOV: Jurgen Doppen, Ivo Thuinte
Bedrijvenbundeling HaZiMa: Sjaak Jansen

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden