Het nieuwbouwplan ‘Wellink’ in Zwolle, bestaande uit dertien woningen, vordert gestaag. Foto: Theo Huijskes
Het nieuwbouwplan ‘Wellink’ in Zwolle, bestaande uit dertien woningen, vordert gestaag. Foto: Theo Huijskes

Zwolle presenteert het nieuwe dorpsplan op korte termijn

Woningplan ‘Wellink’ is een groot succes

Door Theo Huijskes

ZWOLLE - Reeds in oktober 2019 werd in het buurtschap Zwolle bij Groenlo, en dat gepaard gaande met de nodige toeters en bellen, het startschot gegeven voor de samenstelling van een nieuw dorpsplan voor een periode van tien jaar. Om dit plan in samenwerking met alleen inwoners vorm en inhoud te kunnen geven, werd onder auspiciën van de Contactgroep Zwolle een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep onder aanvoering van voorzitter Emma Bomers is op dit moment zover dat men op zeer korte termijn het in elkaar gezette, uit vijf hoofdthema’s bestaande plan wil presenteren aan de Zwolse gemeenschap.

“Wij hebben de complete versie in concept gereed en gaan een en ander conform de gemaakte afspraken eerst met de leden van de Contactgroep Zwolle doornemen alvorens het aan de bevolking in Zwolle voor te leggen. Daarbij bespreken we ook hoe we in deze situatie het dorpsplan gaan delen met de Zwollenaren. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden te bedenken. Zo zijn er ideeën om het totale plan in eerste instantie op de website te plaatsen en daarnaast zou het een optie kunnen zijn om het plan, hetzij digitaal en/of hetzij per post, aan de inwoners toe te sturen.”

Zwolle moet meer en beter op de kaart worden gezet
Dat het dorpsplan erg leeft onder de Zwollenaren, kwam reeds tot uiting toen er een bewonersavond werd georganiseerd in Café Grenszicht. Destijds waren daarbij ruim honderd van het nog geen zevenhonderd inwoners tellende buurtschap van de partij. Emma Bomers liet al in een eerder stadium weten dat het dorpsplan op de eerste plaats aan één belangrijke voorwaarde moet voldoen en dat is dat het plan de visie van alle Zwollenaren uitdraagt. “In de aanloop naar de presentatie van het nu uitgewerkte concept-plan kan ik meedelen dat daarom de nodige aandacht wordt besteed aan belangrijke items, zoals woningbouw, onderwijs, verkeersveiligheid, mobiele bereikbaarheid en vooral zaken, die tot gevolg hebben dat Zwolle door verfraaiing op meerdere gebieden meer en beter op de kaart wordt gezet. Wij als werkgroep zijn tevreden, het is nu de bevolking die aan zet is!”

Alleen de nodige reuring kan Zwolle beter maken
Chris Bomers, voorzitter van Contactgroep Zwolle, is enthousiast over de gang van zaken tot op dit moment. “Met name de invulling van het woningbouwplan ‘Wellink’ loopt gesmeerd. Wij hebben er lang, wat zeg ik 35 jaar op zitten wachten, maar alle dertien bouwkavels zijn verkocht en worden bebouwd. Het grote winstpunt is dat er ook Zwollenaren, bijvoorbeeld wonende aan de Klaverdijk, gaan verhuizen naar het nieuwe plan, zodat er voor andere Zwollenaren ruimte komt op hun oude woonplek. Gelet op het succes van dit plan, denken wij als bestuur alweer aan het volgende, te realiseren plan. Want één ding mag niet weer gebeuren en dat is opnieuw een wachttijd van 35 jaar.” Aldus Bomers, die een genuanceerde mening heeft over de komst van een zonnepanelenpark in Zwolle. “Het gaat in deze niet om mijn mening, maar om de mening van de gehele gemeenschap Zwolle. En daaronder bevinden zich, zoals het normaal is in ons democratische bestel, niet alleen tegenstanders, maar ook voorstanders. En wij als contactgroep zijn ervoor om de belangen van alle Zwollenaren te behartigen en dat proberen wij in deze kwestie ook te doen. Niet voor niets staan wij met gebruikmaking van het bij jong en oud levende motto ‘Met mekare …. veur mekare’ voor het ten uitvoer brengen van alle gezamenlijke doelstellingen.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden