Ook dit jaar geen Internationaal Marveldtoernooi. Foto: PR
Ook dit jaar geen Internationaal Marveldtoernooi. Foto: PR

Dit jaar ook geen LITE-versie van het Internationaal Marveldtoernooi

Algemeen

Op naar de 32ste editie van het voetbalevenement in 2022

Door Theo Huijskes

GROENLO - Nadat er in februari jl. reeds een streep was gehaald door het reguliere, jaarlijkse Internationaal Marveldtoernooi van de sportvereniging Grol in Groenlo, is nu ook besloten om de voorgenomen LITE-versie van het sportieve voetbalevenement te cancelen. Organisatievoorzitter Marco Frank onderbouwt deze beslissing met het gegeven dat de laatste, onlangs aangekondigde landelijke versoepelingen niet voldoende zijn om het toernooi als buitensportgebeuren doorgang te laten vinden. “Daarbij heeft ook de laatste strohalm, zijnde het overleg met Stichting Open Nederland voor het eventueel houden van een Toegangstest Event, niet tot een opening geleid. Helaas, maar het is niet anders. Het spijt ons voor niet alleen de actieve, maar ook de passieve voetballiefhebbers. Wij hebben onszelf niets te verwijten. Al het mogelijke is gedaan. Op naar het toernooi in 2022!”

Diverse overlegsituaties belegd
Frank geeft aan dat de laatste gang van zaken wordt ervaren als een enorme teleurstelling. “Een en ander zeker gelet op alle voorbereidingen, die wij als organisatie reeds hadden getroffen. Zo hebben wij het toernooiformat aangepast, de faciliteiten corona-proof gemaakt, het draaiboek herschreven, sponsoren vastgelegd, overleg gehad met sponsoren en vrijwilligers, meerdere overleggen gevoerd met KNVB, NOC/NSF, gemeente Oost Gelre en Stichting Open Nederland, alsmede de uiteindelijke beslissing zolang mogelijk uitgesteld. Helaas zijn de ontwikkelingen omtrent het SARS-CoV-2 virus dusdanig dat het ook nu nog niet mogelijk is om een toezegging te doen omtrent eventuele omlijnde activiteiten begin juni.”

Wel een online-sponsoravond
Wat daarentegen wel gaat gebeuren, is een online-sponsoravond -Grol Inside- op donderdag 3 juni aanstaande, aanvang 20.00 uur. Een avond met interessante tafelgasten, te organiseren door de sportvereniging Grol in samenwerking met het organisatiebestuur van het Internationaal Marveldtoernooi. De uitzending zal toegankelijk zijn voor iedereen. Verdere informatie hierover kan in de komende week worden verwacht.

“Vervolgens gaan wij ons richten op een spetterende 32ste editie van het Internationaal Marveldtoernooi in 2022. De hiervoor alvast te noteren data zijn 10, 11 en 12 juni 2022. Hopelijk kan dit dan weer in de gebruikelijke format plaatsvinden en kunnen wij weer een jeugdvoetbalactiviteit organiseren van het allerhoogste niveau”, aldus Marco Frank.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids