De inpassing van het zonnepark aan de Vredenseweg in Groenlo.
De inpassing van het zonnepark aan de Vredenseweg in Groenlo. Keegstra, Brandt/archief Achterhoek Nieuws

Verklaring van geen bedenkingen Zomereiken is er door

Algemeen

Naoberpremie Agem onderwerp van gesprek

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - De Verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark Zomereiken aan de Berkenhofweg in Zwolle is erdoor. Planologisch gezien is deze race nu min of meer gelopen, alle protesten ten spijt. Buurtbewoner Hans Rooks maakt nog een opvallend statement bij zijn inspraakreactie tijdens de raadsvergadering. “Ik woon aan de Berkenhofweg en krijg dat zonnepark op 30 meter van mijn voordeur. Ik spreek namens de buurt en toekomstige bewoners en kinderen maar om de Naoberpemie niet kwijt te raken moet ik zwijgen...Dat doe ik dus ook.”

Nieuw monument
Paul Hartskeerl van Agem maakt ook gebruik van de inspreekmogelijkheid. “De heer Rooks had best iets kunnen zeggen. Als hij een zienswijze indient, houdt hij de Naoberpremie. Dat is bekend. Voor Agem is lokaal eigendom en zeggenschap heel belangrijk. De Naoberpremie is een compensatieregeling voor alle 10 huishoudens rondom het park en gebaseerd op planschadeanalyse. Het project Zomereiken is een project met een hele hoge mate van betrokkenheid voor de buurt en waarmee we bijdragen aan de energiedoelstelling. Ook wordt er een nieuw monument, de Grolse Linie, aan Groenlo toegevoegd.”

Moties
Er worden twee moties ingediend. De eerste is van CDA en VVD en gaat over een mogelijk alternatief plan voor zonneparken in Zwolle, Hupsel en Holterhoek. “Een plan dat voor alle betrokkenen op meer draagvlak kan rekenen. Alle duurzame energieopwekking moet op en rondom de Laarberg gecentreerd worden. Ook moet de hele gemeenschap in staat worden gesteld aan de energietransitie mee te doen, mee te denken en ervan te profiteren.” CDA en VVD roepen het college op te onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan het alternatieve plan van de contactgroepen Zwolle, Holterhoek en Hupsel. De motie wordt aangenomen. De tweede motie is van OLW. De partij wil dat het college alleen medewerking verleent aan een nieuw zonnepark als de locatie bijdraagt aan een evenwichtige verdeling in de gemeente. Daarvoor zal het college ook met omringende gemeenten in gesprek moeten gaan. Deze motie haalt het niet.

Ontoelaatbaar
Jerry van der Meulen van D66 zegt dat hij, tijdens een gesprek met Agem, steeds bozer werd. “Mijn mening rondom dit raadsvoorstel is drastisch veranderd naar aanleiding van dat gesprek. Die Naoberpremie, hoe kan het dat zoiets in Nederland gebeurt. Ik heb hier veel moeite mee. Het afkopen van rechten op bezwaar onder het mom van een tegemoetkoming is ontoelaatbaar. Wij stemden al eerder tegen dit voorstel maar dat had vooral met de locatie te maken. Nu is de Naoberpremie nog een extra reden om tegen te stemmen.” OOG zegt het ‘van de zotte’ te vinden dat er een geheimhoudingsplicht in het Naobercontract staat. De VVD is verdeeld over het onderwerp en zegt de geheimhouding belachelijk te vinden. “Het is te hopen dat Agem hier lering uit trekt”, zegt Frank Boschker van de VVD.

Hoofdelijke stemming
Op verzoek van Gerard Klein Gunnewiek van NLog komt er een hoofdelijke stemming. Van de 20 raadsleden (1 raadslid stemt niet mee in verband met zijn werk bij Agem), stemmen er 16 voor. Klein Gunnewiek van NLog, van der Meulen van D66, Alfred Wopereis en Ellen Dusseldorp van de VVD stemmen tegen. Het voorstel wordt aangenomen en daarmee lijkt de weg vrij voor zonnepark Zomereiken.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids