Zondag 29 augustus twee wandeltochten in Zwolle

In de aanloop naar het honderdjarig bestaan van de St. Ludgerusschool

Door Theo Huijskes

ZWOLLE - Zoals in deze krant reeds eerder is aangekondigd, viert de basisschool St. Ludgerus in het buurtschap Zwolle in 2022 het honderdjarig bestaan. In de aanloop richting dat unieke jubileum is er een uit twaalf personen bestaand comité in het leven geroepen, dat het jubileumfeest op grootse wijze vorm en inhoud wil gaan geven. Daarbij worden in de aanloop naar het feestgebeuren zelf activiteiten georganiseerd, die garant staan voor een gezonde financiële basis voor het feest. Zoals een tweetal wandel(fiets)tochten, die op zondag 29 augustus a.s. in Zwolle worden georganiseerd en dat voor iedereen van jong en oud.

Dat men binnen de altijd actieve Zwolse gemeenschap het millenniumfeest van de basisschool groots wil aanpakken, blijkt wel uit het feit dat er zelfs een notariële akte is opgemaakt en ondertekend ten behoeve van de organiserende stichting. Eén van de twaalf bestuursleden, in dit geval Maria Stammers, laat nog eens weten dat het een en ander niet alleen gebeurt in het kader van het feestprogramma ten behoeve van de viering van het honderdjarig bestaan van de school, maar tevens om tegelijkertijd alle mogelijkheden aan te grijpen om de basisschool ook in de toekomst voor de Zwolse gemeenschap te behouden.

Een individuele en een familiewandeltocht
Nu worden er zondag 29 augustustwee wandeltochten georganiseerd door het natuurschoonrijke Zwolle. Allereerst een wandeltocht met een lengte van 10 kilometer en daarnaast een familiewandeltocht met een lengte van 3,5 kilometer. “Wij hopen op een grote deelname en dat van de zijde van zowel jong als oud. Bij beide wandeltochten zal gezorgd worden voor een gezellige pauzeplek”, aldus Maria Stammers, die ook alvast een voorschot neemt op de op zondag 19 september a.s. te houden grootscheepse sponsorloop. Dit sportieve gebeuren, bestemd voor alle leerlingen van de basisschool St. Ludgerus, zal worden gehouden op ‘t Strootman in Zwolle en is eveneens bedoeld om geld in te zamelen voor het jubileumfeest.

Projectweek op St. Ludgerus
Wat verder voor begin 2022 reeds is gepland, betreft een projectweek ten behoeve van de leerlingen die gedurende het schooljaar 2021-2022 de Zwolse basisschool bezoeken. De projectweek, die zal worden gehouden in de maand april 2022, zal de leerlingen een inkijkje geven in honderd jaar basisonderwijs in Zwolle. En dan met name een beeld van de vele veranderingen c.q. vernieuwingen van het onderwijs door de jaren heen. Hoe werd er lesgegeven in bijvoorbeeld 1940, hoe was dat in 1980 en hoe was dat in 2020, waarbij met name de aandacht zal uitgaan naar de telkenmale aan de orde komende nieuwe ontwikkelingen. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Voor meer actuele informatie wordt verwezen naar de websites: www.buurtschapzwolle.nl; www.ludgerus-zwolle.nl en www.100jaarludgerus.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden