Sylvia Sonderen in de achtertuin van haar woning. Foto: Theo Huijskes
Sylvia Sonderen in de achtertuin van haar woning. Foto: Theo Huijskes

Sylvia Sonderen van Wijngaard Schepershof is blij met twee rechterhanden en tien groene vingers

Algemeen

Voor de rubriek ‘Hoe gaat het met u?’ had correspondent Theo Huijskes een gesprek met Sylvia Sonderen-Rijcken, sedert de beginjaren negentig woonachtig in Groenlo en daar in de natuurschoonrijke omgeving van de Slatmansweg niet alleen het sympathieke uithangbord, maar tevens de spontane gastvrouw van de idyllisch gelegen Wijngaard Schepershof. 

GROENLO - Aan de eettafel in de woning van voorheen de familie Bieleveld en later de familie Sonderen, komen de meest gevarieerde gespreksonderwerpen aan de orde, waarbij levensaspecten als onder andere verdriet en geluk elkaar met de regelmaat van de klok afwisselen. Een en ander wel met de slotconclusie dat het leven veel te mooi is om niet geleefd te worden. Daarbij vertelt de op 19 maart 1961 in Nijmegen in een uit drie kinderen bestaand gezin geboren Sylvia dat zij met name in de Achterhoek heeft ontdekt hoe mooi de natuur daar is, welk een impact de natuur er heeft en wat dat alles voor haar betekent om vervolgens aan te geven hoe zij op Grols grondgebied terecht is gekomen.

‘Ik geniet
nog het
meest
wanneer
ik anderen kan
laten meegenieten’


“Nijmegen staat bekend vanwege de jaarlijkse Wandelvierdaagse en dat evenement, waar ik een aantal malen aan mee heb gedaan, heeft ervoor gezorgd dat ik tijdens één van de aan het wandelspektakel verbonden uitgaansavonden, in de persoon van Frans Sonderen mijn grote liefde voor het leven heb ontmoet.”

Het gemis is enorm groot en dat zal altijd zo blijven!
“Wij hadden vanaf het eerste moment een klik met elkaar. Ik viel als een blok voor hem en daarom zijn wij in 1994 met elkaar in het huwelijk getreden. Samen hebben wij drie kinderen. Te weten zoon Björn, met zijn partner woonachtig in Amsterdam, alsmede de dochters Marlyssa en Rosanne, met hun partners woonachtig in respectievelijk Dordrecht en Renkum. De band met hen is enorm hecht en is alleen maar verder versterkt vanaf het moment dat Frans op 21 februari 2018 en op 61-jarige leeftijd kwam te overlijden. Na een moedige 13-jarige strijd tegen kanker, moest hij zich gewonnen geven en moesten wij hem loslaten. Enorm trots ben ik op hem, omdat hij ondanks zijn ziekte tot het laatste moment bijzonder positief in het leven stond en het contact met de mensen om zich heen nooit uit de weg ging”, aldus Sylvia, die alleen al met haar liefdevolle uitstraling het bewijs levert hoe groot het gemis voor haar is.

“Samen hadden wij het meer dan goed. Wij vormden een ware twee-eenheid. Vanaf de dag van ons huwelijk zijn wij hier in het huis van voorheen de familie Bieleveld, tevens de woonomgeving waar Frans van jongs af aan is opgegroeid, gaan wonen. Naast de zorg voor onze drie kinderen, en ons dagelijks werk -Frans was ook nog eens personeelsfunctionaris in het bedrijfsleven en ik was toen al kwaliteitsadviseur binnen de overheid- hebben wij samen de Wijngaard Schepershof van de grond getild met daarbij de aanleg van een grote tuin in 1990, de aanleg van een boomgaard in 2000, de verwezenlijking van de wijngaard met 1500 wijnstokken en drie soorten wijndruiven in 2006 en de realisatie van de vakantiewoning in 2015. Weet je dat wijlen amateurhistoricus Joep van der Pluijm gezorgd heeft dat wij op het spoor zijn gekomen van een historische kaart met daarop de boerderijnaam, tevens bijnaam van de familie, te weten ‘De Scheper’. De aanduiding die symbool staat voor schaapsherder en dat wij daarom de wijngaard de naam Schepershof hebben gegeven?”

De Achterhoek als belangrijkste wijngaard van Nederland
Sylvia Sonderen gaat er bijzonder trots op dat de Achterhoek inmiddels bekend staat als één van de belangrijkste wijnregio’s in Nederland. “Dit mede dankzij een goede samenwerking, die wij samen onderhouden met zes wijngaarden. Naast Schepershof zijn dat Kunneman in Geesteren, Kranenburg in Vorden, Elanova in Vorden, De Hennepe in Aalten en De Fiere Wijnakker in Zutphen. Samen zijn wij de Coöperatie Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers. Met elkaar zorgen wij voor in totaal zo’n zestien verschillende rode en witte kwaliteitswijnen.” Aldus Sylvia, die zich sinds het overlijden van Frans naast haar drukke baan alleen nog toelegt op de onderdelen wijngaard en vakantiewoning binnen Schepershof. “De wijngaard wil ik alleen al als een vorm van eerbetoon aan Frans intact houden. Vergeet niet dat het allemaal in het jaar 2000 begon, toen het toenmalige Achterhoeks Bureau voor Toerisme zoekende was naar een nieuwe toeristische impuls. Samen met Frans heb ik destijds de cursus druiventeelt gevolgd, hetgeen een doorbraak betekende in ons werkzame en vrijetijds- leven.”

‘Frans stond
ondanks zijn
ziekte tot
het laatste
moment
bijzonder
positief in
het leven
en ging
contact met
anderen
nooit uit
de weg’


Naast alle drukke bezigheden nog tijd voor vrijwilligerswerk
Ondanks alle drukke, dagelijkse werkzaamheden legt Sylvia Sonderen zichzelf min of meer de plicht op om ook nog de nodige vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten.

“Zo heb ik mij beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie binnen de VVV, afdeling Groenlo. Dat daarbij mijn aandacht met name uitgaat naar het toeristische beleid, mag vanzelfsprekend zijn. Waar ik mij daarnaast ook graag voor wil inzetten, is de Energiecoöperatie Groenkracht Groenlo. Een organisatie die streeft naar een energieneutraal Groenlo en die doelstelling vorm en inhoud wenst te geven op een laagdrempelige manier. Daar hoop ik een steentje aan bij te dragen door medeverantwoordelijk te zijn voor de deelauto’s in Groenlo. 

Maar de hoofdmoot binnen het werkzame leven van Sylvia Sonderen blijft vanzelfsprekend ingevuld met alle activiteiten rond Wijngaard Schepershof. Een locatie in Groenlo van waaruit niet alleen wijnen worden verkocht aan de eigen streekwinkels en passanten, maar tevens een plek is om even op adem te komen en te genieten van de aanwezige rust, de mooie natuur en een bijzonder gemoedelijke sfeer. De wijngaard leent zich uitstekend voor een leuke activiteit met familie, vrienden, collega’s en klanten, zoals bijvoorbeeld een vergadering of bijeenkomst in combinatie met een wijnproeverij. 

“Zelf ik geniet ik van dit alles met volle teugen, maar ik geniet nog meer wanneer ik tegelijkertijd anderen mee kan laten genieten”, aldus Sylvia Sonderen ter afsluiting.

Oproep
Bent u of kent iemand die in deze rubriek zijn of haar verhaal wil doen? Mail uw suggestie naar theo.huijskes@kpnmail.nl.

Frans Sonderen, overleden in 2018. Foto: privécollectie

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids