Afbeelding

D66-fractie Oost Gelre wil sneller bouwen in Lichtenvoorde

Algemeen

D66-fractie Oost Gelre wil sneller bouwen in Lichtenvoorde

Het belangrijkste agendapunt van de raadsvergadering van 21 september jl. ging over het vaststellen van de Regionale Energie Strategie, de RES 1.0 van de Achterhoek. De RES 1.0 Achterhoek geeft aan welke maatregelen we als gemeente moeten nemen om tot een goede energietransitie te komen. Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Alle gemeenten moeten daarom aangeven hoe men binnen dit klimaatakkoord als gemeente een bijdrage kan leveren.

Het vaststellen van de RES 1.0 is noodzakelijk om in de toekomst te kunnen zorgen voor een goede basis voor onze energievoorziening. Hoewel je van mening kan verschillen op welke manier je de energievoorziening moet veilig stellen .Dat er dan toch een partij in onze gemeenteraad zit die tegen het raadsvoorstel stemde was voor onze fractie onbegrijpelijk. Maar natuurlijk heeft iedere fractie altijd de vrijheid om dit te doen. Deze vrijheid hebben wij wel gesteund.

Het tweede belangrijke agendapunt was ‘Versnelling woningbouwopgave Lichtenvoorde’. Het is noodzakelijk dat er op korte termijn extra gebouwd gaat worden in Lichtenvoorde. Een versnelling is dus noodzakelijk. Hierbij denken wij aan de locaties zoals ‘t Flierbos, de vrijgekomen schoollocaties en de Richterpoort aan de Richterslaan. De D66-fractie is een groot voorstander van snel bouwen voor onze inwoners die al langere tijd op zoek zijn naar passende woonruimte in Lichtenvoorde maar die een goede woning maar niet kunnen vinden. Een voorwaarde is wel dat er gebouwd gaat worden en wel zo snel mogelijk. Belangrijk is wel dat er betaalbaar gebouwd gaat worden en voor iedereen. Het moet in ieder geval een goede mix worden van de verschillende woonsoorten. Hier is het noodzakelijk dat onder andere voor starters flexibel gebouwd gaat worden. Bijvoorbeeld door ook een redelijk aantal tiny houses in de plannen op te nemen. De D66-fractie maakt zich hier al jaren sterk voor. Ook bij dit agendapunt was er toch een fractie die het niet eens was met de versnelling van de woningbouwopgaven in Oost Gelre. Hoe zij toch het huidige woningtekort willen aanpakken bleef een raadsel.

De laatste tijd zijn er ontwikkelingen bij het vaststellen van de kandidatenlijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. We zitten volop in de procedure. Bij de laatst gehouden cursus ‘Politiek Actief’ hebben een aantal cursisten aangegeven graag een plaats te willen hebben op de kandidatenlijsten van de politieke partijen in Oost Gelre. Ook D66 Oost Gelre zou graag een aantal van deze cursisten op onze kandidatenlijst willen hebben. Geef u dus nu op bij onze fractievoorzitter Jerry van der Meulen. U kunt ook mailen of een app aan ons sturen. Uiteraard kunnen ook belangstellenden die deze cursus niet gevolgd hebben zich bij ons opgeven voor een plaats op de kandidatenlijst. 

Het wordt in de komende tijd in de raad een belangrijke en interessante periode waarbij veel grote beslissingen genomen moeten worden. Ook heeft onze fractie nogmaals ingestemd over de aankoop van een perceel op de locatie hoek Pastoor Scheepersstraat / Kapelweg in Vragender om hier te kunnen bouwen. Vooral in de kleine kernen is bouwen heel noodzakelijk. Toen op 8 juni jl. dit voorstel ook al in de raad voorbij kwam was onze fractie de enige die daar toen al mee akkoord was gegaan. Nu eindelijk ook de andere fracties. Beter laat dan nooit.


Namens de D66-fractie Oost Gelre
Jerry van der Meulen 06 – 40 60 61 71 r.vandermeulen@oostgelre.nl
Leon Wiegerinck 06 – 53 42 44 39

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids