Een beeld van een pronkzitting in carnavalshoes City Lido, waar velen in Groenlo weer naar uitkijken. Foto: Theo Huijskes
Een beeld van een pronkzitting in carnavalshoes City Lido, waar velen in Groenlo weer naar uitkijken. Foto: Theo Huijskes

CV De Knunnekes past programmering aan

Positief gevoel overheerst ondanks de coronamaatregelen

Door Theo Huijskes

GROENLO - CV De Knunnekes blijft ook ondanks de strengere maatregelen positief gestemd over het doorgaan van de in de campagne 2021-2022 opgenomen activiteiten. Tegelijkertijd worstelt de vereniging met de programmering van de verschillende activiteiten. Het dagelijks bestuur van de Groenlose carnavalisten is de afgelopen week in vergadering bijeengeweest om te bezien wat wel en niet mogelijk is. Vervolgens heeft men de ingenomen standpunten gedeeld met de overige bestuursleden waarna alle leden van de carnavalsclub hierover schriftelijk geïnformeerd zijn. 

Conform de geldende traditie strekken de carnavalsactiviteiten zich dit seizoen uit van donderdag 11 november (Elfde van de Elfde) tot en met woensdag 2 maart 2022 (Aswoensdag). De vraag is of Nederland nu te maken heeft met alleen een herfstpiek of dat het aantal besmettingen blijft stijgen. Secretaris Peter Huisman vertelt: “In het geval de besmettingen voor een aanhoudende stijgende lijn blijven zorgen, komt er ook steeds meer nadruk te liggen op vragen als hoe om te gaan met niet gevaccineerde carnavalisten en voor welke activiteiten, en dat niet alleen binnen maar ook buiten, gaat de QR-code gelden? Om het nog maar niet te hebben over de anderhalve meter afstand, een maatregel die bij en tijdens een carnavalsfestijn, zowel binnen als buiten, onmogelijk opgevolgd kan worden.”

Te kiezen voor plan A, B of C voor het Prinsenbal
Alle invalshoeken met betrekking tot de maatregelen van de positieve kant bestudeerd hebbende, heeft het bestuur besloten om het Prinsenbal voorlopig te blijven houden op vrijdag 10 december in carnavalshoes City Lido. Indien dat niet mogelijk is, treedt plan B in werking, te weten zaterdagmiddag 11 december of zondagmiddag 12 december of anders plan C: vrijdag 7 januari 2022. De kaartverkoop voor de vooralsnog in januari 2022 geplande pronkzittingen vindt niet plaats op de vrijdagen 26 november en 3 december zoals in een eerder stadium aangegeven, maar pas op zondag 2 januari 2022. Vanaf 11.11 uur voor de Knunnekes- en Kapstok-leden, ’s middags voor overige belangstellenden.

Huisman laat namens het Knunnekes-bestuur weten dat de maatregelen tot op heden nog steeds ruimte bieden om het treffen van de nodige voorbereidingen voort te zetten. “Evenals heel Nederland zitten wij ook in een wachtstand en horen op 3 of 4 december wat wij verder kunnen verwachten en op welke manier we de activiteiten kunnen organiseren.”

Financiële ondersteuning
Naast alle onzekerheden is er ook goed nieuws te melden. Zo heeft het Knunnekes-bestuur van de nieuwe eigenaar van de wagenbouwhal in de Groeneweg, te weten Peter Weyn Banningh, te horen gekregen dat de hal -voorheen eigendom van Bouwbedrijf Schutten- in de aanloop naar het festijn beschikbaar is voor het bouwen van wagens en dergelijke.

Daarnaast is men blij verrast met een mooi gebaar van de zijde van het gemeentebestuur van Oost Gelre. Het college van b&w heeft besloten om in de huidige coronaperiode een aantal evenementen en initiatieven binnen de gemeente Oost Gelre te ondersteunen met een financiële bijdrage waaronder De Knunnekes. De Grolse carnavalsclub mag een bedrag van 20 duizend euro tegemoet zien.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden